Zelfredzaamheid, ontwikkeling & herstel

Bij kwetsbare mensen met psychische problemen wilt u de ontwikkeling en het herstel in gang zetten, versnellen of nieuw leven inblazen. Wij bieden diverse soorten trainingen en zelfhulp, bijvoorbeeld over financiën of over omgaan met agressie of een verslaving.

Neem contact op

Heb je een vraag? Wil je advies? Bel of mail gerust. Of laat je door ons bellen of mailen.

Vul je postcode in.

Deze groepstraining is gericht op het vergroten van kennis en vaardigheden op het gebied van vriendschap en relaties.

Deze groepstraining is gericht op het vergroten van kennis en vaardigheden op het gebied van relaties en seksualiteit.

Tijdens deze training leert de deelnemer beter samenwerken op het werk.

Tijdens deze training leert de deelnemer om zich sociaal te handhaven in een (werk)omgeving waarin andere, nieuwe vaardigheden van hem worden verwacht.

In deze individuele training leert de deelnemer om zich staande te houden in spanningsvolle omstandigheden. En in verschillende situaties voor zichzelf op te komen.

Deze groepstraining heeft een belangrijk effect op de herstelvariabelen hoop, empowerment en zelfvertrouwen.

In deze training begeleidt een sportcoach de deelnemer naar verschillende manieren van bewegen. Het uiteindelijke doel is activering: daadwerkelijk in beweging komen, regelmaat opbouwen en er plezier in hebben.

Deze groepstraining is gericht op beweging, mentale vitaliteit, verzorging en gezondheid, zelfredzaamheid, levensritme en sociaal netwerk.

In deze training leert de deelnemer om zich staande te houden in spanningsvolle omstandigheden. En in verschillende situaties voor zichzelf op te komen.

Tijdens deze opleiding werkt de deelnemer aan zijn persoonlijke ontwikkeling. Hij leert hoe hij zijn ervaring als cliënt in de psychiatrie en/of verslavingszorg kan inzetten om anderen professioneel te ondersteunen.

Iemand trekt een aantal maanden op met een ervaringsdeskundig. Tijdens de gesprekken werkt de cliënt aan herstel en eigen regie. Het geeft hoop en motivatie.

In deze training leren leden van cliëntenraden voor hun mening op te komen. Deelnemers werken aan collectief empowerment om de medezeggenschap effectief uit te oefenen.

In een zelfhulpgroep werken mensen aan hun herstel en uitbreiding van het sociale netwerk. Deelnemers wisselen ervaringen en tips uit. Het helpt om zelfstandiger te leven.

In deze theatervorm staat dialoog met en actieve participatie van het publiek centraal. Iemand ontdekt de eigen mogelijkheden en kan zich op een andere manier uiten.

Met deze training krijgen mensen met een verstandelijke beperking een realistisch beeld van hun levensloop. En activeert de eigen regie en eigen kracht.

Met deze training krijgen mensen met een verstandelijke beperking een realistisch beeld van zichzelf. En activeert de eigen regie en eigen kracht.

Met WRAP® krijgt iemand (meer) grip op zijn leven. In een groep helpen mensen elkaar en wisselen tips en ideeën uit. De deelnemer maakt een persoonlijk plan.

Ondersteuningen

Sluit map

Hou mij op de hoogte

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van veranderingen in de zorg
en ander nieuws over Pameijer.