Zelfredzaamheid, ontwikkeling & herstel

Bij kwetsbare mensen met psychische problemen wilt u de ontwikkeling en het herstel in gang zetten, versnellen of nieuw leven inblazen. Wij bieden diverse soorten trainingen en zelfhulp, bijvoorbeeld over financiën of over omgaan met agressie of een verslaving.

Neem contact op

Wilt u contact met uw accountmanager voor uw gemeente? Vul de postcode in.

010 - 271 00 00

In deze training leert de deelnemer om zich staande te houden in spanningsvolle omstandigheden. En in verschillende situaties voor zichzelf op te komen.

Kies je koers is een programma op de computer of tablet waarmee jongeren beter leren omgaan met alledaagse situaties. En inzicht krijgen in hun wensen en mogelijkheden.

Tijdens deze opleiding werkt de deelnemer aan zijn persoonlijke ontwikkeling. Hij leert hoe hij zijn ervaring als cliënt in de psychiatrie en/of verslavingszorg kan inzetten om anderen professioneel te ondersteunen.

Iemand trekt een aantal maanden op met een ervaringsdeskundig. Tijdens de gesprekken werkt de cliënt aan herstel en eigen regie. Het geeft hoop en motivatie.

In deze training leren leden van cliëntenraden voor hun mening op te komen. Deelnemers werken aan collectief empowerment om de medezeggenschap effectief uit te oefenen.

In een zelfhulpgroep werken mensen aan hun herstel en uitbreiding van het sociale netwerk. Deelnemers wisselen ervaringen en tips uit. Het helpt om zelfstandiger te leven.

In deze theatervorm staat dialoog met en actieve participatie van het publiek centraal. Iemand ontdekt de eigen mogelijkheden en kan zich op een andere manier uiten.

Met deze training krijgen mensen met een verstandelijke beperking een realistisch beeld van hun levensloop. En activeert de eigen regie en eigen kracht.

Met deze training krijgen mensen met een verstandelijke beperking een realistisch beeld van zichzelf. En activeert de eigen regie en eigen kracht.

Deze training heeft een belangrijk effect op de herstelvariabelen hoop, empowerment en zelfvertrouwen.

In deze cursus leren mensen om te gaan met stigma en zelfstigma. En gaan ze op zoek naar hun eigen talenten en kwaliteiten.

Met WRAP® krijgt iemand (meer) grip op zijn leven. In een groep helpen mensen elkaar en wisselen tips en ideeën uit. De deelnemer maakt een persoonlijk plan.

Geselecteerd

Verberg kaart

Houd mij op de hoogte

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van veranderingen in de zorg
en ander nieuws over Pameijer.