Jeugd & opgroeien

U heeft als doel dat elk kind opgroeit in een gezin en naar school gaat, zonder dat dit ten koste gaat van andere gezinsleden en leerlingen. De oplossingen liggen vaak in de lokale demografie, infrastructuur, regelgeving of publieke voorzieningen. Wij helpen u graag de problematiek te analyseren en kostenefficiënte diensten te vinden voor de uitvoering van uw beleid.

Een veilige en stabiele woonomgeving voor jeugdigen met een verstandelijke beperking. Maatwerk en nabijheid op basis van de zwaarte van de beperking.

Soms hebben ouders of mantelzorgers van een kind (zowel 18 – als 18+) met een verstandelijke of ernstig meervoudige beperking even een adempauze nodig.

Met een passende leeromgeving kan een jeugdige meedoen op een school in zijn eigen omgeving bijvoorbeeld door het faciliteren van de leerkracht.

Voor jongeren die door een verstandelijke beperking en bijkomende lichamelijke beperkingen en ontwikkelingsstoornissen geen toegang hebben tot regulier of speciaal onderwijs.

Voor kinderen die door een verstandelijke beperking en bijkomende lichamelijke beperkingen en ontwikkelingsstoornissen geen toegang hebben tot regulier of speciaal onderwijs.

Een veilige plek voor LVG-jeugdigen in een opvoedcrisis of calamiteit. Kortdurende intensieve ondersteuning met verblijf.

LVG-jeugdigen volgen in het Multifunctioneel centrum een combinatie van dagbehandeling en onderwijs. De jongere heeft een beter toekomstperspectief.

Groepsbehandeling waarbij LVG-jeugdigen competenties op praktisch, sociaal en emotioneel gebied ontwikkelen. Van ouders de opvoedingsvaardigheden vergroten.

Het gezinshuis is een specialistische gezinssetting waar jeugdigen langere periode kunnen wonen. Opgroeien in een gezin heeft een positief effect op de ontwikkeling.

Als jongeren niet langer thuis kunnen wonen, werken we samen aan het vergroten van de zelfredzaamheid. We bereiden de jongeren voor om (zo zelfstandig mogelijk) mee te doen in de maatschappij.

Een veilige en stabiele omgeving met extra/langdurige zorg voor LVG-jeugdigen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. Er ontstaat ruimte om de situatie binnen het gezin te verbeteren.

Families First richt zich op het herstel van relaties binnen het gezin en de directe omgeving. Het draag bij aan het verbeteren van het gedrag van het kind.

Vul je postcode of adres in en vind Pameijer bij jou in de buurt.

Ondersteuning

Doelgroep

Neem contact op

Wil je contact met iemand bij jou in de wijk? Vul de postcode in.

010 - 271 00 00