Vergroten van weerbaarheid - individueel

In deze individuele training leert de deelnemer om zich staande te houden in spanningsvolle omstandigheden. En in verschillende situaties voor zichzelf op te komen.

Voor wie

Voor volwassenen - (L)VB, GGZ en/of verslavingsachtergrond - die het lastig vin-den om hun grenzen aan te geven.

Ondersteuning

Deze training van 7 bijeenkomsten van 1,5 uur wordt individueel gegeven door (er-varingsdeskundige) trainer(s). Het doel is de deelnemer in verschillende situaties gereedschappen te bieden om voor zichzelf op te komen en zich in spanningsvolle omstandigheden staande te houden. De deelnemer vergroot het bewustzijn over zijn eigen rol en verantwoordelijkheid in situaties die voor hem spannend zijn. Zo kan hij op een acceptabele manier conflicten voorkomen en weerbaar zijn in drei-gende situaties. Hierbij is geweldloosheid, verbaal en non-verbaal, de grondhou-ding. De deelnemer maakt via diverse werkvormen kennis met assertiviteit en leert zijn eigen grenzen kennen. Hij krijgt vaardigheden aangereikt om op een positieve manier conflicten te vermijden en leert zich 'passief' fysiek te verdedigen als praten niet meer helpt. Ook leert hij omgaan met zijn eigen boosheid.

Resultaat

De deelnemer heeft meer zelfvertrouwen, kan beter zijn eigen grenzen aangeven, weet beter hoe hij op een positieve manier conflicten kan vermijden en kan op ade-quate wijze omgaan met zijn agressie of boosheid.

Neem contact op

Heb je een vraag? Wil je advies? Bel of mail gerust. Of laat je door ons bellen of mailen.

Vul je postcode in.

Ook leuk om te lezen

  1. Een leven lang leren voor mensen met een beperking

    Ieder mens heeft recht op zelfontwikkeling en een leven lang leren. Voor mensen met een beperking is dit echter nu (nog) niet vanzelfsprekend. Daarom hebben zes zorgorganisaties het initiatief genomen om de Academie voor Zelfstandigheid door te ontwikkelen tot een coöperatief brandpunt voor talentontwikkeling.

    Lees verder

Hou mij op de hoogte

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van veranderingen in de zorg
en ander nieuws over Pameijer.