Veiligheid en wonen

U gaat voor veilige wijken zonder overlast. Waar mensen naar elkaar omkijken, iedereen een thuis heeft en zelfstandigheid de norm is. De oplossingen liggen vaak in de lokale demografie, infrastructuur, regelgeving of publieke voorzieningen. Wij helpen u graag de problematiek te analyseren en kostenefficiënte diensten te vinden voor de uitvoering van uw beleid.

Woonondersteuning voor mensen die zelfstandig wonen. We werken aan het versterken van de eigen kracht en het zelforganiserend vermogen.

Een veilige en stabiele woonomgeving voor jeugdigen met een verstandelijke beperking. Maatwerk en nabijheid op basis van de zwaarte van de beperking.

Soms hebben ouders of mantelzorgers van een kind (zowel 18 – als 18+) met een verstandelijke of ernstig meervoudige beperking even een adempauze nodig.

Deze trainingen bereidt de deelnemer voor op zelfstandig(er) wonen. Bijvoorbeeld: hoe maak je contact met je buren en hoe kom je rond?

Ondersteunen en coachen van de hulpvrager bij het vinden van een nieuwe woning. Passend bij de problematiek en het budget. Ook proberen we het eigen netwerk te activeren om hierbij te ondersteunen.

Een Buurtcirkel is een groep van 9 tot 12 deelnemers die bij elkaar in de buurt wonen. Met eigen talenten en vaardigheden ondersteunen ze elkaar. Het sociale netwerk vergroot.

Begeleiding en ondersteuning op maat bij wonen, vrije tijd en sociale contacten. Iemand heeft een eigen zelfstandige woning. Als het nodig is, kan de wooncoach snel ter plaatse zijn.

Begeleiding en ondersteuning op maat bij wonen, vrije tijd en sociale contacten. Iemand woont tijdelijk zelfstandig in een woning van Pameijer. En heeft nog (even) nabijheid nodig.

Begeleiding en ondersteuning op maat bij wonen, vrije tijd en sociale contacten. De invulling van het traject is voor iedere cliënt anders. We kijken steeds naar ontwikkelkansen.

Begeleiding en ondersteuning op maat bij wonen, vrije tijd en sociale contacten. We kijken steeds naar ontwikkelkansen. Ook al woont iemand langdurig bij Pameijer, niemand staat stil.

Ondersteuningen

Sluit map

Neem contact op

Heb je een vraag? Wil je advies? Bel of mail gerust. Of laat je door ons bellen of mailen.