Ton: hoe ik door zingen, mijn stem weer terug heb

Na een periode van eenzaamheid en opname, gebruik ik mijn stem weer: in het koor, achter de balie en tijdens (sollicitatie) gesprekken. Ik voel dat ik er weer toe doe.

Een moeilijke periode in mijn leven bracht me in sociaal isolement en uiteindelijk ook in opname. Ik had last van stemmingswisselingen, longproblemen en kwam het huis nauwelijks meer uit.

Door mijn hond kwam ik in eerste instantie nog een aantal keer op een dag buiten, maar toen hij overleed, kwam mijn dieptepunt.

Na opname, kreeg ik woonondersteuning bij Pameijer. We gingen op zoek naar activiteiten om zo om te gaan met mijn depressie en zorgen.

43 jaar lang heb ik de longen uit mijn lijf gezongen in het RET koor. Maar door mijn longproblemen moest ik helaas stoppen. Mijn wooncoach bij Pameijer wees me op Het Nieuwe Spoor. Dat is een locatie van Pameijer waar mensen uit de buurt samenkomen, elkaar ontmoeten en dingen van en aan elkaar leren. Daar zing ik nu iedere week, maar dan wel op mijn eigen tempo. Als ik geen lucht meer krijg, zing ik even niet mee. Gaat het weer, dan pak ik de draad op. Ik heb mijn stem terug, vergeet mijn zorgen en ik lach weer.

Ook gebruik ik mijn stem op andere manieren: ik ben baliemedewerker en heet mensen welkom in Het Nieuwe Spoor. En als we nieuwe medewerkers zoeken, voer ik de sollicitatiegesprekken. Al met al ben ik nu veel onder de mensen: ik voel me nuttig en ben tevreden

Samen Vindingrijk

Wij geloven in de eigen kracht van onze cliënten. Door vindingrijk te werken vinden we samen deze kracht, waardoor iemand verder komt. Het zijn de kleine stapjes die het begin zijn van verandering. Kleine overwinningen die tot iets veel groters kunnen leiden.

Pameijer. Stap verder.