Sylvia: hoe werken mij een thuis geeft

Door eenzaamheid en gebrek aan structuur was Sylvia tot weinig in staat. Nu heeft ze een eigen huis, leuk werk en mensen om haar heen.

‘Na 21 jaar huwelijk gingen mijn man en ik uit elkaar. Na mijn scheiding ging ik wonen in een studio bij Pameijer. Ik vond het fijn om een eigen plek te hebben. Maar ik kon er maar niet aan wennen dat ik ruimtes moest delen met andere bewoners.’

Uiteindelijk kon Sylvia binnen Pameijer toch op haarzelf wonen onder begeleiding. ‘Mijn ouders en broers zijn overleden. Ik had geen vrienden of kennissen, dus in het begin was ik erg eenzaam’. Sylvia miste de structuur. Ze kreeg steeds minder voor elkaar en op een gegeven moment kwam ze dagenlang niet buiten.

‘Mijn coach bij Pameijer gaf de tip om naar Het Nieuwe Spoor te gaan en zo onder de mensen te komen’. Het Nieuwe Spoor is een locatie van Pameijer waar mensen uit de buurt samenkomen, ontmoeten en dingen van en aan elkaar leren. ‘Ik vond het altijd al heel moeilijk om nieuwe vriendschappen te maken en te houden, maar bij het Nieuwe Spoor voelde ik me gelijk thuis’.

Nu komt Sylvia er zes dagen in de week. Ze werkt er in de bediening en achter de kassa en volgt sinds kort tekenlessen. Haar coach leert haar om de dingen stap voor stap te doen: eerst de kassa afsluiten, dan de keuken opruimen, daarna de vaat inruimen en dan pas naar tekenles. Dit doet ze nu ook thuis waardoor ze over een tijdje misschien nog minder ondersteuning nodig heeft.

Samen Vindingrijk

Wij geloven in de eigen kracht van onze cliënten. Door vindingrijk te werken vinden we samen deze kracht, waardoor iemand verder komt. Het zijn de kleine stapjes die het begin zijn van verandering. Kleine overwinningen die tot iets veel groters kunnen leiden.

Pameijer. Stap verder.