Toeleiding

Met toeleiding (bemoeizorg) leidt Mozaïk een cliënt snel toe naar opvang, zorg en ondersteuning. Zo zijn de primaire levensbehoeften veiliggesteld en is een meervoudig hulpaanbod in gang gezet.

Voor wie

​Voor volwassenen - (L)VB, GGZ en/of verslavingsachtergrond - die door een gemeentelijke instantie (zoals de GGD, een wijkteam of een veiligheidshuis) zijn aangemeld vanwege zorgen over hun situatie. Het gaat met name om uitvallers uit het zorgstelsel, dak- en thuislozen, ex-gedetineerden en mensen met overlastgevend of delinquent gedrag. De cliënt is ernstig hulpbehoevend maar vraagt zelf niet om hulp.

Ondersteuning

​Mozaïk ondersteunt in het veiligstellen van de eerste levensbehoeften, zoals huisvesting en inkomen. Zo nodig regelen we een klinische opname. Daarna organiseren we de vervolgondersteuning die de cliënt nodig heeft om zijn leven op orde te krijgen. Toeleidingstrajecten zijn beperkt van omvang - van enkele weken tot enkele maanden - maar kunnen langer duren als cliënten zorgmijdend zijn, geen vaste verblijfplaats hebben of gedetineerd raken. De vervolgondersteuning kan zowel uit praktische hulp als uit behandeling bestaan.

Resultaat

​Iemands eerste levensbehoeften zijn veiliggesteld. De benodigde vervolgondersteuning is geregeld.

  Neem contact op

  Heb je een vraag? Wil je advies? Bel of mail gerust. Of laat je door ons bellen of mailen.

  Vul je postcode in.

  Ook leuk om te lezen

  1. Mooi resultaat voor Mozaïk, ondertekening convenant OGGZ

   Het Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Team (OGGZ-team) in de regio West-Brabant West heeft op 27 september een belangrijke mijlpaal bereikt in de ondersteuning van sociaal kwetsbare burgers met psychische problemen, verslavingen en meervoudige uitdagingen op diverse levensgebieden.

   Lees verder

  Hou mij op de hoogte

  Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van veranderingen in de zorg
  en ander nieuws over Pameijer.