Mooi resultaat voor Mozaïk, ondertekening convenant OGGZ

28 september 2023

Het Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Team (OGGZ-team) in de regio West-Brabant West heeft op 27 september een belangrijke mijlpaal bereikt in de ondersteuning van sociaal kwetsbare burgers met psychische problemen, verslavingen en meervoudige uitdagingen op diverse levensgebieden.

Het convenant voorziet in samenwerkingsafspraken en verantwoordelijkheid van deelnemende kernpartners en ook de rechts- en privacybescherming van de cliënten. Het convenant OGGZ is aangegaan met de kernpartners GGZ WNB, Mozaïk (onderdeel van Pameijer), Novadic-Kentron, WijZijn Traverse Groep en GGD West-Brabant.

OGGZ-team

Het OGGZ-team werd in 2015 opgericht en is gepositioneerd in en gekoppeld aan het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) de Markiezaten. Het team is een netwerk van (zorg)aanbieders die op allerlei levensgebieden van sociaal kwetsbare mensen een belangrijke rol spelen om de leefsituatie te verbeteren. Binnen het OGGZ-team werken hulpverleners vanuit de zorg- en welzijnsorganisaties GGZ WNB, Novadic-Kentron, WijZijn Traverse Groep, Mozaïk en GGD West-Brabant samen met de politie.

Olga Idema, manager Mozaïk vertelt: "Met onze bijdrage aan het OGGZ-team in de veiligheidsregio de Markiezaten ondersteunen we de cliënten die moeite hebben met het ontvangen van begeleiding. We leggen contact en helpen waar nodig."

Uitdagingen

In de loop van de jaren groeide het aantal aanmeldingen voor de OGGZ aanzienlijk, waardoor de teams te maken kregen met overvolle caseloads en toenemende werkdruk. Dit leidde tot zorgen over de kwaliteit en toegankelijkheid van de bemoeizorg. Om deze uitdagingen aan te gaan en de samenwerking tussen de betrokken partners te formaliseren is uiteindelijk besloten om een convenant op te stellen waarin de gezamenlijke verantwoordelijkheid, visie en afspraken van de netwerkpartners geregeld en verder geconcretiseerd werden.

Els Govers, bestuurder van GGZ WNB en voorzitter van de stuurgroep OGGZ: "Niet alleen versterkt dit convenant de samenwerking tussen de betrokken partners, maar het onderstreept tevens het cruciale belang van een gezamenlijke inzet om sociaal kwetsbare individuen te bereiken en passende zorg te bieden. Het is een bevestiging van ons collectieve commitment om iedere burger, ook degenen die zorg mijden, toegang te geven tot de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben."

Versterking en verbetering

Bemoeizorg, een assertieve en outreachende benadering, is de kernactiviteit van het OGGZ-team. Ze zetten zich in om zorgwekkende zorgmijders te bereiken en naar passende zorg te leiden. Het team is opgedeeld in twee subteams, Bergen op Zoom en Roosendaal, om de hulpverlening in de verschillende regio's te optimaliseren. Het team kijkt uit naar een verdere versterking van hun inzet en de verbetering van de zorg voor sociaal kwetsbare burgers in de regio West-Brabant West op basis van het convenant.

Vertel het door