Ondersteuning multiproblematiek

Ondersteuning multiproblematiek is voor mensen met ernstige problemen op meerdere levensgebieden (huisvesting, inkomen, schulden, verwaarlozing, sociaal isolement, huiselijk geweld, overlastgevend gedrag, criminaliteit).

Iemand leert omgaan met psychiatrische en verslavingsproblemen. Zijn draagkracht wordt in verhouding gebracht tot zijn draaglast. Dit is ook mogelijk voor mensen met een strafrechtelijke titel die door de reclassering of de penitentiaire inrichting zijn doorverwezen naar Mozaïk.

Duur

Afhankelijk van de aard en de ernst van de problematiek. Een traject kan zich uitstrekken in de tijd, in het bijzonder bij mensen die zorgmijdend zijn, geen vaste verblijfplaats hebben of tussentijds gedetineerd raken.  Mozaïk hanteert als principe dat de inspanningen doorgaan totdat het resultaat is bereikt.

Ondersteuningstraject

In een ondersteuningsplan benoemt iemand samen met Mozaïk wat hij op welke levensgebieden nodig heeft voor het herstel van zijn zelfredzaamheid. Hij wordt gemotiveerd om mee te werken aan de uitvoering, waar nodig met methoden van bemoeizorg.

Doelgroep

Volwassenen met (ernstige) psychiatrische problemen en/of verslavingsstoornissen in combinatie met ernstige problemen op meerdere levensterreinen. Mensen die uitvallen uit het zorgstelsel, zorgmijders, dak- en thuislozen, ex-gedetineerden en de cliënten van de Veiligheidshuizen. Ook gezinnen, waarbij meerdere gezinsleden (18+) een (lichte) verstandelijke beperking hebben en er sprake is van zorgmijdend gedrag. 

Forensisch

Als iemand een stafrechtelijke titel heeft  en de reclassering of de penitentiaire inrichting hem doorverwijzen naar Mozaïk, dan is de ondersteuning  verplicht. De ondersteuning heeft wel dezelfde doelen. Mozaïk  houdt contact met de reclassering of de inrichting. En helpt iemand om niet opnieuw de fout in te gaan.

Resultaat

Iemand heeft zijn zelfredzaamheid hersteld. Als dat nodig is, krijgt iemand behandeling voor zijn  psychiatrische of verslavingsproblemen. Omgevings- en veiligheidsrisico’s zijn onder controle. 

Vul je postcode of adres in en vind Pameijer bij jou in de buurt.

Ondersteuning

Doelgroep

Neem contact op

Wilt u contact met uw accountmanager voor uw gemeente? Vul de postcode in.

010 - 271 00 00

Ook leuk om te lezen

 1. Ervaring werkt!

  Op 29 juni organiseert Howie the Harp™, de eenjarige opleiding tot ervaringsdeskundige, een feestelijk congres in de Koepelkerk in Arnhem. Aanleiding is het 5 jarig bestaan van de opleiding. Iedereen is van harte welkom!

  Lees verder
 2. Pameijer start MO opvang in Schiedam

  Op woensdag 7 juni opende de Schiedamse wethouder Patricia van Aaken de nieuwe MO locatie Westvest.

  Lees verder
 3. Pameijer opent deuren tijdens Week van Zorg en Welzijn

  In de week van 13 tot en met 18 maart opent Pameijer haar deuren voor iedereen die geïnteresseerd is in wat Pameijer doet in de buurt. Van wonen en werken met ondersteuning tot ruimte voor ontmoeting en persoonlijk advies bij schulden- of andere problematiek.

  Lees verder

Houd mij op de hoogte

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van veranderingen in de zorg
en ander nieuws over Pameijer.