ZorgSamen MVS

In de regio Maassluis, Vlaardingen en Schiedam werken wij nauw samen met vier andere erkende zorgorganisaties onder de naam ZorgSamen MVS. Onze partners zijn ASVZ, Directzorg, GGZ Delfland en Stoed. Met elkaar werken wij aan een samenleving waarin iedereen ertoe doet.  

Hulp bij het versterken van eigen kracht 

Dit doen wij door mensen te helpen bij het versterken van hun eigen kracht, zodat zij beter kunnen omgaan met hun ziekte of beperking. Of met de emotionele of sociale belemmeringen die zij dagelijks ervaren. Tegelijkertijd richten wij ons op het versterken van de kracht van hun gezin en van het sociale netwerk om hen heen. Ons doel is dat de inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam kunnen blijven meedoen met de mensen om hen heen en dat zij hun huishouden zo goed en zo lang mogelijk zelf kunnen blijven organiseren. En dat zij – op hun eigen manier – een bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving. 

Ondersteuning op alle levensterreinen 

Die (jong)volwassen inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam voor wie meedoen in de samenleving of het zelfstandig runnen van hun huishouding lastig is, helpen wij een zo normaal mogelijk leven te leiden. Wij begeleiden hen op alle levensterreinen, zoals opgroeien en opvoeden, werken, wonen, sociaal contact, geldzaken en levensvaardigheden. Dat doen wij zo lang en intensief als nodig is. 

Wij werken samen met lokale partners 

ZorgSamen MVS werkt aan een samenleving waarin iedereen ertoe doet. En dat doen wij zeker niet alleen. Wij werken nauw samen met andere professionele organisaties in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. En met vrijwilligers, mantelzorgers en ervaringsdeskundigen. Bovendien sluiten wij aan bij maatschappelijke initiatieven in de verschillende wijken van deze drie steden. En betrekken wij familie, vrienden en buren. Samen houden wij elkaars welzijn in de gaten.  

Ondersteuning door ZorgSamen MVS valt onder Wmo 

Om de hulp van ZorgSamen MVS te kunnen ontvangen, is een Wmo-indicatie nodig. Het aanvragen van een Wmo-indicatie verloopt in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam via Rogplus. Deze organisatie voert namens de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit. Het is haar missie om ervoor te zorgen dat iedere inwoner uit deze drie gemeenten kan (blijven) meedoen in de samenleving en zo zelfstandig mogelijk kan blijven wonen.  

Om de kwetsbare inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam tijdig de juiste ondersteuning te kunnen bieden, werkt Rogplus sinds 2020 samen met ZorgSamen MVS. Het doel van deze samenwerking is om meer in te zetten op preventie en op het ontwikkelen van vernieuwende vormen van zorg. 

Meer informatie over wat ZorgSamen MVS voor u of uw cliënt kan betekenen staat op de website van ZorgSamen MVS.