‘Betty leerde me hoe het in Frederiks hersenen werkt’

Rozie zorgt voor haar man Frederik. Acht jaar geleden werd ontdekt dat hij Asperger heeft, een vorm van autisme. Met ondersteuning van familie-ervaringsdeskundige Betty weet Rozie nu hoe ze om kan gaan met Frederik.

Rollen omgedraaid

Rozie: ‘Frederik en ik zijn twintig jaar getrouwd. Ik heb zelf een licht verstandelijke beperking en leunde altijd veel op hem. Hij hielp me bijvoorbeeld met brieven schrijven. Toen ik Frederik leerde kennen, merkten we niet zo veel van Asperger. Nu hij ouder wordt, is dit veel meer merkbaar. Frederik gaat langzaam achteruit. De rollen zijn nu omgedraaid en alles komt bij mij terecht. Ik zorg met liefde voor hem, maar ik vind het soms best zwaar. Dan kom ik thuis van mijn werk en moet ik koken en het huishouden doen.’

Vraag over relatie

Rozie had het moeilijk hiermee en trok aan de bel. Ze ging naar een loket van de gemeente en werd doorverwezen. ‘Dat was fijn. Er kwam iemand van de gemeente bij mij thuis. Ik kreeg een indicatie. Hiermee kreeg ik onder andere woonondersteuning van Pameijer. Ik volgde ook de training ‘Ontwikkelen doe je zelf’ van Pameijer. Betty gaf deze cursus, maar zij is ook familie-ervaringsdeskundige. Zij werd ingeschakeld toen ik een vraag had over mijn relatie met Frederik, want we hadden veel conflicten. Het was fijn dat wij elkaar al kenden.’

Uitleg over autisme

Betty heeft zelf een gezinslid met een beperking. Ze neemt die ervaring mee in haar ondersteuning van verwanten van mensen met een beperking. Zo weet Betty waar Rozie vastloopt en hoe het weer beter gaat. ‘Betty gaf me uitleg over autisme en hoe het werkt in Frederiks hersenen. Nu ik dat weet kan ik het accepteren. Daar ben ik blij om. Vroeger had ik veel verdriet, omdat ik niet begreep waarom Frederik zo deed. Dan waste hij bijvoorbeeld alleen zijn eigen bordje af, dat van mij niet. Betty heeft me geleerd dat het anders zit en dat hij dit niet met opzet doet.’

Duidelijkheid en rust

Betty weet altijd het antwoord op mijn vragen en ik kan haar altijd bellen. Mijn relatie met Frederik is beter geworden. We hebben minder discussies. En ik weet nu hoe ik met hem moet praten. Er is meer duidelijkheid en meer rust. Ik raad iedereen met dezelfde problemen als ik aan om hulp te zoeken. Betty heeft me geleerd om met autisme om te gaan; een enorme steun voor mij!’

Meer weten?

Zorg je zelf langdurig voor een naaste? En voel je je soms overbelast? Familie-ervaringsdeskundigen van Pameijer ondersteunen je bij de vragen die je hebt. Bel gerust 088 271 00 00 voor meer informatie. 

Het resultaat

Dit heeft Rozie nu al bereikt

  1. Inzicht in Frederiks beperking
  2. Leren omgaan met Frederik
  3. Acceptatie van de situatie
  4. Een betere relatie met Frederik
  5. Meer duidelijkheid en rust