Gezinshuizen: opgroeien in een gezonde gezinssituatie

Elk kind verdient een stabiel en veilig thuis. Helaas lukt dat door omstandigheden niet altijd. Soms is het dan beter als kinderen (tijdelijk) ergens anders gaan wonen. Gezinshuisouders, Gezinshuis.com en Pameijer zien het liefst dat deze kinderen in een gezinshuis terechtkomen waar ze in een gezonde gezinssituatie kunnen opgroeien. Daarom hebben zij als driehoek de handen ineengeslagen om vorm en inhoud te geven aan gezinshuizen. Daarbij staat het belang van het kind centraal en de taakverdeling is kristalhelder.

Gezinshuisouders

Het was 2013 toen Menno en Linda besloten om pleeggezin te worden. “Dat is altijd onze droom geweest”, vertelt Menno enthousiast. “Toch merkten we al snel dat er veel kunst en vliegwerk nodig was om naast je fulltime baan een stabiel en veilig gezinsleven voor je pleegkinderen te creëren.” Menno en Linda besloten een doorstart te maken als gezinshuisouders. Dat is echt wat anders is dan pleegouders. Als gezinshuisouder doe je de opvoeding niet naast je baan, het ís je baan. Een belangrijke voorwaarde is dat je een zorgachtergrond hebt. Omdat Menno eerder al 13 jaar wooncoach was, zat dat wel goed. “Het grote voordeel is dat ik nu 100% tijd en aandacht heb voor onze kinderen van 17, 14, 12 en 9 jaar oud. Met als grote plus dat ik ze professioneel kan begeleiden en opvoeden. Linda werkt nog 3 dagen per week bij de gemeente Rotterdam en de rest van de tijd doen we het samen.”

Community van 200 gezinsouders

Om gezinshuisouders te kunnen worden, besloten Menno en Linda zich aan te sluiten bij Gezinshuis.com; een community van zo’n 200 gezinshuizen. Mariëlle Slappendel van Gezinshuizen.com vertelt er graag meer over. “Wij zijn opgericht in 2007 vanuit het gedachtengoed dat we uithuisgeplaatste kinderen een veilig thuis willen bieden. Dat doen we via onze franchiseformule. Al onze gezinshuizen zijn zelfstandige ondernemers en franchisenemer van Gezinshuizen.com. Wij ondersteunen ze bij de start van hun gezinshuis en we blijven ze begeleiden. Onze kwaliteitsprincipes zijn daarbij leidend. Dat betekent onder andere dat we de vitaliteit van de ouders goed in de gaten houden, we bieden ze scholing en coaching aan en we begeleiden ze naar ons verplichte ISO-keurmerk. We zien er op toe dat onze franchisenemers altijd aan alle randvoorwaarden voldoen die gelden voor een gezinshuis. Én we helpen ze daarbij.”

Regie ligt bij ouders

Gezinshuis.com houdt zich inhoudelijk dus niet bezig met de zorg van de kinderen. Die verantwoordelijkheid ligt bij Pameijer. “Naast de arrangeur van onze cliënt is altijd een gedragsdeskundige betrokken”, vertelt William Buijs, Manager Gezinshuizen bij Pameijer. “Die gedragsdeskundige kijkt samen met de gezinshuisouders wat aan ondersteuning nodig is. Omdat ouders zorgprofessional zijn, kunnen ze veel zelf. Mocht er toch extra expertise nodig zijn, dan zorgen wij daar voor. Elke situatie is toch weer anders. Het vraagt een hoop flexibiliteit en maatwerk om de hulpvraag van elk kind optimaal in te vullen.” Productontwikkelaar Monique Hamer vult aan dat Pameijer erg enthousiast is over de formule van Gezinshuizen.com. “Het mooiste vind ik dat de regie echt bij de ouders ligt. Ze zijn er 24/7 voor hun kinderen en kunnen als geen ander aangeven wat wanneer nodig is. Dat komt het kind altijd ten goede.” Pameijer heeft overigens zelf al langer gezinshuisouders in dienst en de samenwerking met hen is uitstekend. Als er plek is en het past, kunnen kinderen ook daar nog altijd terecht.

Balans en dynamiek in het gezin

Menno en Linda hebben momenteel plek voor nog een kind. Om die in te vullen, wordt een zorgvuldig traject doorlopen. Om te beginnen bespreken ze met de arrangeur en gedragsdeskundige van Pameijer welk kind goed kan passen. Linda: “We kijken onder andere naar leeftijd, jongen of meisje en het dossier van het kind. Allemaal met het oog op een goede balans en dynamiek in ons gezin. We leggen ook contact met de biologische ouders. We vinden het belangrijk dat zij erachter staan dat hun kind hier komt wonen. Simpelweg omdat wij met ze willen samenwerken. Volgens ons is dat echt nodig om het te laten slagen.” Linda geeft als voorbeeld dat hun kinderen af en toe een weekend naar hun biologische ouders gaan. Aan de ene kant fijn als dat kan. Aan de andere kant vraagt het veel van het kind omdat die steeds moet schakelen tussen verschillende huisregels. “Het is net alsof je telkens een ander juf voor de klas hebt staan. Heel verwarrend. Juist dan is het belangrijk dat je met elkaar op één lijn zit.”

Mooi, idealistisch en … pittig

Gezinshuis.com faciliteert van alles voor de gezinshuisouders, waaronder coachings- en evaluatiegesprekken. Dat is verplichte kost om aan het kwaliteitskeurmerk te blijven voldoen. Daarnaast organiseren zij bijeenkomsten waar gezinshuisouders elkaar kunnen onmoeten. “Iedereen zit in hetzelfde bijzondere wereldje”, laat Mariëlle weten. “Het is fijn om af en toe ervaringen te kunnen delen. Eén keer per jaar nodigen we al onze gezinshuizen uit voor onze franchisedag met inspirerende sprekers en alle ruimte om te netwerken. Daar zie je onze community letterlijk in volle glorie. Onze kracht is dat we het met elkaar doen.” En die kracht groeit. Er komen steeds meer gezinshuizen bij. Toch is het Gezinshuis.com daar niet om te doen. “We willen gewoon goede dingen doen. En we zijn ook eerlijk tegen mensen die een gezinshuis willen beginnen. Het klinkt allemaal mooi en idealistisch, maar het kan er ook pittig aan toe gaan. Pameijer weet daar alles van en we zitten er allebei even realistisch in. Dat maakt de samenwerking zo goed. Mooi hoe zij out-of-the-box kunnen denken; altijd kijken naar wat wél mogelijk is. Daar word ik enthousiast van.”

Contract voor minstens 6 jaar

Gelukkig kan Mariëlle dat enthousiasme vast blijven houden want het licht voor een lange samenwerking staat op groen. Sinds 2020 krijgt Pameijer subsidie vanuit de gemeente om kinderen in gezinshuizen te plaatsen. Monique: “Het is een subsidie voor twee jaar. Toch hebben we al besloten er hoe dan ook mee door te gaan. Dat is een risico omdat de subsidie aan het eind van de rit gewoon kan stoppen. Toch gaan we er voor. We geloven er in en vinden het belangrijk.” Inmiddels is duidelijk geworden dat de gemeente achter de visie van Pameijer staat en middelen beschikbaar stelt voor een vervolg. Vanaf 2023 ligt er een contract voor 6 jaar en eventueel nog langer. William: “Het gaat heel goed en we willen graag uitbreiden. Het past ook perfect bij onze visie dat kinderen vanuit onze woonvormen naar gezinshuizen gaan. Samen met Gezinshuis.com en de gezinshuisouders zetten we alles in het werk om kinderen duurzaam te laten opgroeien in een natuurlijke gezinssituatie.”

Maximale aandacht voor de kinderen

Bij Menno en Linda is het op dit moment goed in balans. “Natuurlijk, er is altijd wel wat. Maar het zijn vooral huis-tuin-keukendingetjes. In welk gezin is dat niet?”, zegt Menno. “Het voelt gewoon goed. Elke maand zitten we met de gedragsdeskundige van Pameijer om over onze kinderen te praten. We krijgen fijne tips en extra hulp als het nodig is. Gezinshuis.com ondersteunt ons met alle andere zaken, zodat we ons niet druk hoeven te maken dat we ons keurmerk kwijtraken. Op de achtergrond regelen ze met Pameijer onderling de zakelijke kant. Dat is het grote voordeel van de driehoek: wij hoeven het niet allemaal zelf te doen. Dus wij kunnen onze tijd en aandacht maximaal aan de kinderen geven om ze te laten opgroeien in een stabiele veilige gezinssituatie. Daar gaat het uiteindelijk om.”