Pameijer en Woonbron ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

8 mei 2023

Op donderdag 4 mei 2023 hebben onze bestuurder Aimee Heijdenrijk en Woonbron-bestuurder Karin van Dreven, een handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst.

Gedeelde visie

Zowel woningcorporatie Woonbron als Pameijer is begaan met de huisvesting van kwetsbare bewoners in gedifferentieerde wijken. Daarvoor is een goede samenwerking van belang. De overeenkomst bevat afspraken tussen Woonbron en Pameijer over het huisvesten van kwetsbare mensen. Een goede samenwerking draagt ertoe bij dat (kwetsbare) mensen zich thuis voelen en passende ondersteuning krijgen om mee te kunnen doen in de samenleving. De samenwerkingsovereenkomst beschrijft de gedeelde visie van Woonbron en Pameijer over wonen en begeleiden. Afspraken helpen in de onderlinge samenwerking: elkaar weten te vinden en snel kunnen schakelen. Met als doel het vergroten van de leefbaarheid.

Samenwerken aan leefbare wijken en woongebouwen

Woonbron staat voor thuis in de wijk, wil dicht bij haar bewoners staan en van betekenis zijn in het wonen en leven in wijken en complexen. Karin van Dreven: “Wij werken daarin met diverse wijkpartners, waaronder Pameijer. Deze samenwerkingsovereenkomst helpt ons om samen met Pameijer verder te bouwen aan leefbare en inclusieve wijken. Pameijer zorgt voor goede ondersteuning van haar cliënten. Wij zorgen voor voldoende, goede en passende woningen.”

Aimee Heijdenrijk vult aan: “Zo werken we samen met Woonbron aan leefbare wijken en woongebouwen. De afspraken in de samenwerkingsovereenkomst geven handvatten om snel te kunnen schakelen bij het tijdig signaleren van mogelijke problemen. Daarnaast geeft de overeenkomst houvast om voor de lange termijn goede woningen beschikbaar te houden voor onze cliënten.” 

Thuis in de wijk

Woonbron gelooft in gedifferentieerde wijken, waarin er voor iedereen een plek is in de wijk. Zelfstandig, of met begeleiding als dat nodig is. Een mooi voorbeeld is het Thuishavenconcept van Pameijer. Een Thuishaven is de overkoepelende naam van een aantal vormen van ondersteuning gericht op wonen en participeren in de wijk. Een team van Pameijer-medewerkers vormt met de Thuishaven een baken waarop mensen kunnen terugvallen als zij (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben.

Video

In deze video meer over de samenwerking. En bij Pascal zijn we welkom in zijn woning. Hij vertelt over de ondersteuning en hoe het is om in Sluiskreek te wonen.

Vertel het door