Leren omgaan met verlies en rouw

8 november 2019

Verlies en rouw. Iedereen krijgt er in z’n leven mee te maken. Ook onze cliënten. Situaties die emoties oproepen als verdriet, angst en boosheid. Dit kan een verlammend effect hebben op mensen. Het traject ‘Omgaan met verlies en rouw’ biedt uitkomst.

Rouwbegeleider

Een dierbare verliezen, een scheiding of ontslag. Het zijn heftige gebeurtenissen waarbij negatieve emoties loskomen. Krijgen die emoties de overhand, dan kan het gebeuren dat mensen nauwelijks meer functioneren in het dagelijkse leven. Erover praten helptmet een rouwbegeleider

Leren omgaan met verlies

‘Omgaan met verlies en rouw’ helpt cliënten op een gezonde manier met verlies en rouw te leren leven. De rouwbegeleider legt in de training uit wat er gebeurt bij verlies en rouw. Waardevolle kennis om eigen reacties en die van anderen op het verlies te gaan herkennen. Vervolgens leren mensen hoe je daar in de toekomst mee om kunt gaan in je nieuwe situatie. Het opschrijven van de kennis en ervaringen uit de training in bijvoorbeeld een boek, gedicht of brief, helpt om de ondersteuning ook tastbaar te maken.

12 gesprekken in 8 maanden

Verspreid over 8 maanden voert de rouwbegeleider gemiddeld 12 gesprekken met de cliënt. Die gesprekken duren 1,5 uur en vinden plaats op een plek waar de cliënt zich prettig voelt. Na die gesprekken is het dagelijks functioneren verbetert en is hij in staat op een gezonde manier met het verlies om te gaan. Zelfstandig of met steun van een begeleider of naasten.

Evaluatie en eindverslag

De training van de rouwbegeleider wordt altijd gegeven in afstemming met andere professionals, zoals de begeleider of behandelaar van de cliënt. Als het nodig en mogelijk is, worden de begeleiders en het netwerk van de cliënt betrokken. Na de afronding ‘Omgaan met verlies en rouw’ volgt een evaluatie en een eindverslag van het traject.

Meer weten?

Lees ook het verhaal van Lydia die het traject ‘Omgaan met verlies en rouw’ heeft gevolgd. Meer weten over de training? Neem contact op met Miriam Hopmans via 088 271 12 28.

Vertel het door