Digiloods bezoekt team Mackaystraat met tas vol verrassende e-Healthproducten

13 oktober 2022

John van Duijvenbode - één van de vijf digiloodsen van Pameijer – werd uitgenodigd door team Mackaystraat.

Digideal 010

Binnen Pameijer ondersteun je als digiloods teams bij het versterken van digitale vaardigheden en het benutten van digitale oplossingen. De rol van een digiloods is in het leven geroepen naar aanleiding van DigiDeal010. “DigiDeal010 is een project van de Gemeente Rotterdam waarvoor Pameijer subsidie krijgt. Dankzij die subsidie kunnen we cliënten wegwijs maken in de digitale wereld.”- aldus John. Het is volgens John erg belangrijk om je digitaal te blijven ontwikkelen. Zoals de samenleving ook steeds digitaler wordt, zullen wij als mensen daarin mee moeten gaan. Ook bij Pameijer is dit de volgende stap.

Digitaal vaardig

Digitaal vaardig zijn is lang niet voor alle cliënten van Pameijer vanzelfsprekend. Ze hebben daar ondersteuning bij nodig van onder andere de begeleiders uit team Mackaystraat die bij deze cursus aanwezig zijn. Het is daarom van belang om de medewerkers bij Pameijer ook mee te nemen in het digitaal vaardiger worden. Hoe vaardiger de werknemers worden, hoe meer ondersteuning er is voor de cliënten. “Dat is waarom we als digiloods bij zoveel mogelijk langs teams gaan, om meer tekst en uitleg te geven over de digitalisering bij Pameijer”- John.

Onder de indruk

John is als digiloods deze keer aangeschoven bij team Mackaystraat. Hij presenteert een aantal E-Healthproducten zoals een tablet en een smartphone. Ook demonstreert hij een beeldhorloge, als handig hulpmiddel voor cliënten. Dit beeldhorloge kan er voor zorgen dat clienten niks meer hoeven te vergeten. Het horloge herinnert ze namelijk aan het feit dat ze een afspraak hebben staan. Een vervolgvraag die John aan de groep stelt is of de cliënten al gebruik maken van dit soort digitale middelen. “Wisselend. Als cliënten niet weten hoe het werkt, verdwijnen de spullen weer onder kast” valt uit het team te horen. Deze reactie laat voor digiloods John van Duijvenbode zien hoe waardevol het is om meer cliënten digitaal vaardig te maken. Het zorgt voor meer eigen regie en inclusie.

Slimme medicijndoos

Digiloods John vertelt enthousiast over meerdere beschikbare e-Healthproducten. Een daarvan is medido, een slimme medicijndoos die cliënten herinnert aan hun medicatiemoment. De medicijnendoos zorgt voor minder stappen die de client moet doorlopen tot het nemen van zijn/haar medicijnen. Met medido hoeft de client nog maar één knop in te drukken om de juiste medicatie in handen te krijgen. Deze digitale oplossing zorgt voor meer eigenregie van de client zelf en minder tijd voor de begeleiders.

Apps en meer

Er is tevens een handige app gelanceerd genaamd GoLive-app. Dat is een oplossing die het voor cliënten een stuk makkelijker maakt om hun smartphone te bedienen. Ook een smartphone heeft veel verschillende mogelijkheden wat weer om vaardigheid vraagt. De GoLive-app is daar een geschikt hulpmiddel voor. De andere app GoOV-app ondersteunt cliënten om veilig en zelfstandig te reizen met het openbaar vervoer.

Daarnaast bestaat nog het Planbord, een flatscreen waarop digitaal relevante informatie staat voor de bewoners. Denk hierbij aan het rooster van de medewerkers, een planning van de dag en de datum van het volgende uitje. Een grotere variant hiervan is de Belevenistafel. Deze is vooral bedoeld voor cliënten om te kunnen ontspannen, te beleven en hun geheugen te trainen. Allerlei tools om het voor de client makkelijker en aangenamer te maken.

Allemaal aan boord!

Foto-2.jpg

Na een verhelderende en interessante middag voor team Mackaystraat zijn de medewerkers gemotiveerd om te investeren in digitale middelen en vaardigheden. Na deze middag is team Mackaystraat er van overtuigd dat er zo ongelooflijk veel mogelijk en beschikbaar is en het zeker zal helpen in de begeleiding van cliënten. Ze geven aan wel eerst tijd te moeten investeren in hun eigen digitale vaardigheden. John voegt daar aan toe; “Jullie hoeven dat uiteraard niet alleen te doen. De collega’s van de ICT Academie komen graag langs om te helpen. Zij weten precies waar ze het over hebben, helpen bij het installeren van de digitale middelen en leggen uit hoe het werkt.”

De digitalisering van Pameijer

Volgens Digiloods John is elk team dat hij bezoekt, razend enthousiast over alle digitale mogelijkheden. De digitale middelen en mogelijkheden blijven zich met de dag ontwikkelen en ook Pameijer zet daarin haar volgende stappen. Slimmer en productiever werken is een gegeven voor een organisatie als ons. Pameijer heeft veel baat bij digitalisering en streeft er naar steeds meer teams mee te nemen in de ontelbare mogelijkheden.

Vertel het door