Boekpresentatie ‘De relatie’

2 collega’s van Pameijer hebben op persoonlijke titel een boek geschreven ‘De relatie’. Ze willen met dit boek ondersteuners kennis, ideeën en inspiratie aanreiken om hun relaties met cliënten vorm te geven. Op 12 september is de presentatie met prikkelende korte workshops. Iedereen is welkom.

Waarom een boek?

Pieter en Audry werken allebei nu zo’n 35 jaar in de zorg. Ze merken dat de zorg professioneler, resultaatgerichter en zakelijker geworden is. Soms is er daardoor te weinig aandacht voor persoonlijk contact, voor de relatie tussen cliënt en medewerker. Terwijl die wél heel belangrijk is. Voor hen de aanleiding om een boek te schrijven over de behoefte van cliënten aan een hulpverlener of coach die hen écht wil leren kennen, aandacht heeft voor hun hele persoon, die zichzelf laat zien en die in de relatie de ondersteuning op maat afstemt op ieder uniek individu.

We stellen Audry een paar vragen over het boek en de presentatie:

Hoe bepalend zijn empathie, vertrouwen en nabijheid voor de kwaliteit van leven van mensen?

‘Ieder mens wil door anderen begrepen worden, zich veilig voelen en anderen kunnen vertrouwen. Dat geldt nog meer voor mensen die (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben. Zij zijn immers afhankelijk van zorg, worstelen met een probleem of zijn op afstand geraakt van hun vertrouwde netwerk. Ondersteuners zijn voor hen dan heel belangrijk. We pleiten in ons boek voor professionele nabijheid van hulpverleners, in plaats van de professionele afstand die nog op veel opleidingen gedoceerd wordt. Dat betekent dat ondersteuners hun best doen zich zonder oordeel te verplaatsen in cliënten, dat ze er voor ze zijn wanneer dat nodig is en dat ze vertrouwen op de ervaringskennis van de cliënt zelf en/of zijn naasten. Dan voelt iemand zich gerespecteerd, gehoord en gesteund. Dat is een basis om samen te kunnen werken aan herstel, ontwikkeling en kwaliteit van leven.’

 Kan je een praktijkvoorbeeld noemen?

‘In het boek besteden we onder meer aandacht aan Patrick, een 43-jarige aan heroïne en cocaïne verslaafde man. Hij werd bekend door het Rotterdam Project, een tv-serie uit 2018 met Beau van Erven Dorens. Bij de start van de serie leeft Patrick al jaren op straat en in parkeergarages en overleeft hij door te stelen om aan zijn middelen te komen. Wanneer het programma eindigt, kickt Patrick af in een kliniek in Zuid-Afrika. Op dit moment woont hij in een huis en verdient hij (een deel van) zijn brood met professionele fotografie. Dat het hem gelukt is zover te komen heeft alles te maken met de relatie die het team van het programma met hem is aangegaan. Zelf zegt hij daarover: ‘Als mensen van je houden en om je geven, dan kun je jezelf niet meer kapot maken. Wat mij het meeste heeft geholpen, is dat ik aandacht kreeg, het persoonlijke contact. Dat je door begint te krijgen dat je ertoe doet.’

Wat wil je dat mensen bijblijft of (anders) doen na het lezen van het boek?

‘Wat we hopen is dat lezers gaan nadenken over hoe zij hun relaties met cliënten vormgeven. Dat ze kennisnemen van wat cliënten, hun naasten en andere ondersteuners in ons boek zeggen over wat daarin belangrijk is. Dat ze zich (nog meer) bewust worden van de waarde van persoonlijk contact. Misschien op nieuwe ideeën komen, zich gesteund voelen in de dilemma’s die ze ervaren. En dat ze over hun relaties - en hoe ze daarin handelen - praten. Met collega’s, medestudenten maar vooral ook met cliënten of patiënten zelf.’

Kan je iets vertellen over de boekpresentatie?

‘De boekpresentatie is op 12 september om 16.00 bij Howie the Harp in Rotterdam. Er zijn natuurlijk wat hapjes en drankjes, het boek is te koop en er zijn korte prikkelende inspiratiesessies. Iedereen is welkom, maar meld je graag van te voren aan. Vol= vol.  Het boek is ook online te koop.’

Vertel het door