Update 26 juni: Versoepeling maatregelen vanaf 1 juli

De regering versoepelt de maatregelen vanaf 1 juli. De positieve energie zit er in! Die beweging houden we ook vast na 1 juli.

Werkt en Woont locaties

De activering- en ontmoetingscentra, vrije tijd / senioren- en andere inlooplocaties, de Werkt locaties, -projecten en werkplekken gaan steeds verder open:

  • Locaties bieden meer activiteiten en langere openingstijden.
  • Op de grote locaties mogen maximaal 100 personen tegelijkertijd aanwezig zijn. Alleen als dat veilig op 1,5 meter afstand kan en op afspraak!
  • De huiskamers op de woonlocaties zijn open voor de bewoners. Zonder een maximum. Uiteraard alleen als dat veilig op 1,5 meter afstand kan.

Ontwikkelcentra en naschoolse dagbehandeling

Onze locaties voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar breiden hun activiteiten per 1 juli verder uit. Andere versoepelingen zijn:

  • Kinderen van 0- 6 jaar met neusverkoudheid kunnen naar de opvang.
  • Kinderen en jongeren van 0-18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Als afstand houden tot de begeleider niet lukt, is dat niet verplicht.
  • Kinderen en jongeren van 0-18 jaar hoeven in het speciaal groepsvervoer geen mondkapje te dragen.

Bezoekregeling versoepeld

Is een locatie vrij van besmetting? Dan is er geen beperking meer op het aantal bezoekers. We hebben wel een streng voordeurbeleid op álle Pameijer locaties. Zo kunnen we mensen waarschuwen bij een besmetting om verdere verspreiding mogelijk te voorkomen. Ook voor cliënten die niet in een groepsvorm wonen is dit belangrijk.

  • Bezoek is op afspraak. We weten wie op de locatie in- en uitloopt.
  • De naam van de bezoeker wordt bij binnenkomst in een lijst geregistreerd.
  • De bezoeker heeft geen coronaklachten. Twijfelt de begeleider of zijn er klachten, dan is bezoek niet mogelijk.

Cliënten kunnen zelf op bezoek gaan bij anderen. De locatie kan, in samenspraak met de cliënten en verwanten, de bestaande bezoekregeling aanhouden. Bijvoorbeeld om kwetsbare cliënten te beschermen of als een cliënt of medewerker is of wordt getest.

Voor alle versoepelingen geldt dat we ons aan de bestaande coronamaatregelen blijven houden: was vaak de handen, hoest in de elleboog, gebruik papieren zakdoekjes, schud geen handen, houdt 1,5 meter afstand en vermijd drukke plekken. Alleen zo voorkomen we zo veel mogelijk dat mensen worden besmet. En behouden we de ruimte die we steeds meer krijgen.

Vertel het door