Update 10 juni: hoe gaat Pameijer om met vervoer?

Steeds meer activiteiten van Pameijer starten voorzichtig weer op. Veel cliënten zijn afhankelijk van vervoer naar hun werk of activiteit. Om dit veilig mogelijk te maken, hebben Pameijer en de vervoerders afspraken over het vervoer gemaakt.

Algemene richtlijnen

1.Het vervoer met het minste besmettingsgevaar heeft de voorkeur. De cliënt reist daarom zelfstandig als dat kan. Of als dat niet kan, wordt de cliënt zoveel mogelijk zelfstandig vervoerd.

2. Iedereen houdt zich aan de algemene hygiëne richtlijnen:

 • 1,5 meter afstand;
 • Was je handen regelmatig, desinfecteer je handen op de locatie bij binnenkomst en vertrek;
 • Hoest en nies in de elleboog;
 • Vermijd drukke plekken;
 • Heb jij of een gezinslid klachten? Blijf thuis tot iedereen 24 uur klachtenvrij is.
 • Wordt iemand binnen het gezin getest? Blijf thuis tot de uitslag van de test bekend is.

3. Cliënten zijn zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en het gebruik van een niet-medisch mondkapje voor in het OV.

4. Kan een cliënt niet zelf een niet-medisch mondkapje aanschaffen (bijvoorbeeld om financiële redenen)? Dan geeft Pameijer (zolang de voorraad strekt) éen of meer door Pameijer zelf gemaakte stoffen mondkapjes en een instructie.

 1. De begeleiding vraagt de mondkapjes aan.
 2. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het mondkapje (dragen, wassen … etc).

Bekijk dit filmpje om te zien hoe je zo’n papieren wegwerp- of stoffen mondkapje moet gebruiken.

Openbaar vervoer

Vanaf 1 juni moet iedereen ouder dan 12 jaar verplicht een mondkapje dragen in het OV. Dit geldt ook voor onze cliënten, bijvoorbeeld als ze zelfstandig of met begeleiding reizen met het OV.


Gespecialiseerd groepsvervoer

Voor gespecialiseerd groepsvervoer geldt dat:

 • Kinderen / cliënten tot 18 jaar dragen geen mondkapje.
 • Voor volwassen cliënten vanaf 18 jaar is een mondkapje niet verplicht, maar vrijwillig. Pameijer adviseert hen nadrukkelijk om wél een mondkapje te dragen.
 • Wanneer een volwassene meereist dragen chauffeur en volwassene (bijv. een vervoersbegeleidster) een medisch mondkapje.
 • Bij cliënten ouder dan 18 jaar draagt de chauffeur een medisch mondkapje als 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is.

Vervoer voor werkprojecten en activiteiten

Bij sommige werkprojecten, zoals Klus & Werkt of Groenservice, rijden begeleiders en cliënten regelmatig in busjes van Pameijer. Vervoer gebeurt zoveel mogelijk in vaste groepen.

 • De chauffeur en cliënten houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand
 • Is 1,5 meter afstand houden niet mogelijk? Dan draagt de chauffeur een medisch mondkapje.
 • Voor volwassen cliënten vanaf 18 jaar is een mondkapje niet verplicht, maar vrijwillig. Pameijer adviseert hen nadrukkelijk om wél een mondkapje te dragen.
 • Gezinsouders kunnen zonder mondkapje de kinderen/jongeren vanuit het gezinshuis vervoeren.
 • Aanvullende medewerker(s) in het gezinshuis dragen een medisch mondkapje als ze met de kinderen in de gezinsauto op stap gaan.


Wmo/ Jeugdwet vervoer


Richtlijnen en afspraken over dit type vervoer komen via de gemeente of de vervoerder. Zij informeren de cliënten en/of verwanten.

Vertel het door