Uitbreiding dienstverlening naar H4 gemeenten

Vanaf 1 januari 2019 werken we ook voor inwoners van Delft, Rijswijk, Midden Delfland en Westland. Met ambulante ondersteuning, ondersteuning naar passend werk, inzet van digitale hulpmiddelen én Buurtcirkel.

Resultaatgerichte ondersteuning

De gemeenten willen toe naar resultaatgerichte ondersteuning, integraal ingericht op alle gebieden van het leven. Onze ondersteuning, gericht op herstel en ontwikkeling, sluit hier naadloos op aan. Het is opgebouwd uit diensten en producten die per individu kunnen worden ingezet, al naar gelang de resultaatafspraken en behoefte.

Herstelondersteunende zorg

Onze ondersteuning is gericht op ontwikkeling, herstel, zelfredzaamheid en samenredzaamheid van mensen. Door het inzetten van laagdrempelige ondersteuningsvormen, zoals digitale hulpmiddelen,  trainingen en zelfhulpinstrumenten, ondersteund door (familie)ervaringsdeskundigen, werken mensen aan hun eigen empowerment én dat van hun netwerk. Zodat hun sociale kwetsbaarheid en afhankelijkheid vermindert. En ze beter in staat zijn om mee te doen in hun buurt. Zo kan zwaardere zorg worden voorkomen. 

Integrale ondersteuning

We ondersteunen mensen bij wonen én werken. Bij bedrijven en organisaties in de wijk. Op basis van de individuele ondersteuningsvragen. We werken daarbij samen met organisaties in de gemeenten zelf. We richten ons niet alleen op wat mensen in een kwetsbare positie nodig hebben, maar juist op wat ze kunnen bijdragen in hun omgeving en hoe ze kunnen meedoen.

Innovatieve ondersteuningsvormen

Iemands persoonlijke netwerk speelt een belangrijke rol bij het zelfstandig kunnen functioneren én het voorkomen van terugval. Dat netwerk is bij mensen in een kwetsbare positie vaak zeer beperkt. Onze Buurtcirkels zijn sociale netwerken waarin mensen elkaar ontmoeten, samen dingen ondernemen én elkaar helpen. Het ondersteunt mensen bij het opbouwen van sociale contacten en het organiseren van hun eigen ondersteuning. Laagdrempelig, bij hen zelf in de buurt. Met professionele ondersteuning op individuele ondersteuningsvragen.

Preventief

Door onze preventieve aanpak dragen we bij aan duurzaam herstel en empowerment, voorkomen we terugval en realiseren we een geleidelijke vermindering van de ondersteuningsintensiteit en afschaling van de zorg.

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze ondersteuning aan mensen in kwetsbare situaties? Of over de mogelijkheden voor inwoners van uw gemeente? Neem dan contact op met Gaby Coolen, produktontwikkelaar, 088 271 00 00.

Vertel het door