Start Housing First in Rotterdam biedt perspectief

Sinds eind september doet Pameijer in Rotterdam mee aan Housing First. Een project waarbij langdurig daklozen een woning krijgen aangeboden in combinatie met behandeling en ondersteuning. Dit moet hen meer rust en stabiliteit geven en een beter perspectief voor de toekomst.

Samenwerkingsovereenkomst

Het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst betekent de start van Housing First in Rotterdam. Samen met twee andere zorginstellingen en verschillende wooncorporaties doet Pameijer mee aan dit project. Wethouder Sven de Langen  en directeur van Woonstad Jenny Vermeeren hebben inmiddels de eerste sleutel overhandigd aan één van de deelnemers.

Housing-First-Arend-Vreugdenhil-Pameijer-2.jpg

Heldere afspraken met deelnemers

Housing First is opgezet voor langdurig daklozen met meervoudige problematiek op het gebied van verslaving en psychiatrie. Met de deelnemers worden heldere afspraken gemaakt waar zij zich aan moeten houden. Geen overlast veroorzaken, maandelijks de huur op tijd betalen en het accepteren van begeleiding zijn voorwaarden om aan het project mee te kunnen doen.

Begeleiding voor deelnemers en buren

De begeleiding van de deelnemers kan bestaan uit intensieve woonbegeleiding, ambulante GGZ-behandeling, somatische zorg, bewindvoering en/of schuldhulp en herstel van het persoonlijke steunnetwerk. Daarnaast is een belangrijk deel van de begeleiding gericht op de woonomgeving. Buren kunnen rechtstreeks en 24 uur per dag contact zoeken met begeleiders. Als er klachten zijn bijvoorbeeld. Wooncorporatie en begeleiders trekken dan samen op om die te verhelpen.

Van overleven naar gezondheid en welzijn

Het direct huisvesten van de daklozen heeft meteen positief effect. Door de stabiliteit van de woonsituatie staan deelnemers meer open om hun problemen aan te pakken. De vicieuze cirkel van negatieve invloeden van buitenaf wordt doorbroken. Overleven maakt plaats voor gezondheid en welzijn. Deze aanpak van Housing First is afkomstig uit de VS en heeft al tot veel succesvolle resultaten geleid in buiten- en binnenland. Ook bij Mozaïk in Bergen op Zoom dat onderdeel is van Pameijer. Daar is de eerste cliënt inmiddels uitgestroomd en woont nu officieel zelfstandig.

Kosteneffectief

De gemeente Rotterdam voert het Housing First project uit samen met Pameijer, het Leger des Heils, Stichting Ontmoeting, Woonstad Rotterdam, Havensteder, Vestia, Woonbron, NAS en CVD. Deze samenwerking heeft duurzame meerwaarde. Met Housing First voorkomen we persoonlijk leed én maatschappelijke kosten.

Meer weten?

Lees ook het artikel in het AD over Housing First. En wilt u meer weten over dit project? Of over de mogelijkheden voor inwoners van uw gemeente? Neem dan contact op met Johan Broekmate 088 271 00 00.

Vertel het door