SignaLEREN app en Belevenistafel binnenkort getest

Pameijer wil de komende tijd onderzoeken of en hoe twee ondersteuningsmiddelen duurzaam kunnen worden ingezet: de app signaLEREN voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en de Belevenistafel voor mensen met een ernstig meervoudige beperking.

SignaLEREN

De app signaLEREN helpt een jongere om zijn spanning te reguleren. Door het gebruik van de app kan de jongere gemakkelijker herkennen in welke fase van spanningsopbouw hij zit. Bovendien geeft de app direct opties voor activiteiten die helpen om de spanning te verminderen, zoals video’s, app’s, filmpjes of geluidsopnames. Gedragsescalaties en emotionele uitbarstingen kunnen hierdoor worden voorkomen. De app is vooral geschikt voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. In het kader van een landelijk onderzoek testen we binnenkort de app bij twintig jongeren op twee van onze locaties. 

Belevenistafel

De Belevenistafel is een interactieve, digitale tafel waar meerdere mensen tegelijk omheen kunnen zitten. De tafel stimuleert de persoonlijke ontwikkeling en sociale ontwikkeling, bijvoorbeeld door educatieve spelletjes, samenwerkingsopdrachten en een app waarmee gebruikers via afbeeldingen hun stemming kunnen aangeven. Door de tafel in groepsverband te gebruiken, stimuleer je de interactie. De Belevenistafel is onder andere geschikt voor mensen met een ernstig meervoudige beperking. De komende tijd testen we op verschillende van onze locaties hoe je de Belevenistafel als onderdeel van reguliere ondersteuning kunt inzetten.

Implementatie

Het aanbod aan E-ondersteuningsmiddelen neemt snel toe. Om deze middelen daadwerkelijk te integreren in de ondersteuning aan cliënten is zorgvuldig testen in de praktijk, samen met cliënten en ondersteuners, belangrijk. Naast gebruikersgemak staat de daadwerkelijke toegevoegde waarde van de middelen voor de ontwikkeling van cliënten voorop. Afhankelijk van de uitkomst van de testen bepalen we of en hoe we deze middelen gaan gebruiken.

Meer info?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van E-ondersteuning voor de ondersteuning van mensen met een beperking? Neem dan contact op met Steven Mersch, productontwikkelaar E-ondersteuning, (088) 271 14 98. Of met één van onze e-health adviseursZij helpen u graag verder!

Vertel het door