Opinie: sociale werkplaats niet heropenen, maar versneld sluiten

De afgelopen weken wordt in de media volop gedebatteerd over de arbeidskansen van mensen met een beperking. VNO-NCW en de SP/PvdA pleiten voor heropening van de sociale werkplaats, omdat er sinds de invoering van de Participatiewet te weinig mensen met een beperking zijn doorgestroomd naar een normale baan. ‘De omgekeerde wereld’, vindt Steven Mersch van Pameijer Werkt. De problemen van 2018 los je niet op met ideeën uit de 19e eeuw’.

Kans op een betere toekomst

Pameijer levert jaarlijks integrale ondersteuning aan circa 6.500 mensen in 60 gemeenten. Opgroeien, wonen, sociaal contact én werken. ‘Dat doen we al 90 jaar met een Rotterdamse aanpak’, stelt Mersch: ‘je werkt voor je brood en je doet wat je kunt. Iedereen is in staat om iets te doen, om ergens te beginnen en van daaruit door te groeien. Dat is waar Pameijer Werkt een bijdrage levert. Wie werkt heeft structuur, levert een waardevolle bijdrage aan de samenleving en blijft zichzelf ontwikkelen. En het salaris geeft zelfstandigheid. Niet afhankelijk zijn van de overheid, maar zelf de regie voeren over je leven. Vanuit die visie bieden wij mensen met een beperking een kans op een echte baan en een betere toekomst.’

Doorontwikkeling Participatiewet

Pameijer is een groot voorstander van de decentralisaties in de afgelopen jaren. De budgetten leveren nog steeds een forse uitdaging op, maar gemeenten werken hard aan het leveren van maatwerk. ‘Ook als het gaat om banen. Er is niet zomaar besloten om de sociale werkplaatsen af te bouwen’, stelt Mersch. ‘Doelstelling was en is ook om mensen nog beter op weg te helpen in en met de samenleving. Dat is ook de visie die Pameijer al 90 jaar uitdraagt en precies waarom wij cliënten aan het werk helpen bij échte bedrijven. Dat vraagt iets van ons als zorgorganisatie en daarom hebben wij een infrastructuur opgebouwd waarmee betrokken bedrijven volledig worden ontzorgd. Maar het vraagt ook iets van bedrijven om zich open te stellen en een kans te geven aan mensen met een beperking.’ Pameijer heeft een aantal jaar geleden bewust gekozen om zelf het ondernemerschap in de traditionele dagbesteding (projecten als wasserijen, bakkerijen en horecagelegenheden) af te stoten of over  te dragen aan sociale ondernemers. Mersch: ‘Blijf bij je leest’ is voor ons een belangrijk principe. We zagen in de praktijk dat er onvoldoende stabiliteit zat in deze bedrijfjes. Een zorgorganisatie heeft immers ook andere prioriteiten en aandachtspunten dan een ondernemer. Daarom hebben we onze focus verlegd naar waar we echt goed in zijn: cliënten ondersteunen in hun ontwikkeling.’

Tekort aan arbeidsplaatsen

Pameijer ziet dat steeds meer bedrijven serieus inzetten op maatschappelijke betrokkenheid. Maar ook dat nog niet genoeg bedrijven hier werk van maken. Mersch: ‘VNO-NCW en SP/PvdA hebben een punt dat de vorige regering de sociale werkplaatsen erg snel hebben afgebouwd. De termijn tussen afbouw en opstart van echte banen in samenwerking met het bedrijfsleven was te kort. Maar stellen dat deze transformatie daarom maar meteen mislukt is, is flauwekul. Dat er niet goed is nagedacht over een overgangstermijn, doet niets af aan de visie achter deze transformatie. Mensen met een beperking hebben net als ieder ander dromen over een goede toekomst. Een beetje sleutelen aan het huidige concept, zoals nu wordt voorgesteld, is niet de oplossing.’

Op weg naar meer samenwerking

Pameijer laat al jaren zien dat het ook anders kan. Door de samenwerking aan te gaan met grote instellingen en bedrijven als de Hogeschool Rotterdam, de Gamma en verzekeraar Crawford & Company worden cliënten aan volwaardig werk geholpen. Deze organisaties laten dagelijks zien dat het gewoon kan. Mersch: ‘VNO-NCW kiest vooralsnog helaas de weg van de minste weerstand in plaats van pal achter de bedrijven en instellingen te gaan staan die wel betrokken zijn bij hun omgeving. Dat is jammer, maar wij zijn er van overtuigd dat dit een achterhoedegevecht is. Het is 2018. Mensen met een beperking horen er gewoon bij, horen volwaardig mee te kunnen doen en dus ook volwaardig mee te kunnen werken midden in de samenleving.’

Meer weten over de aanpak van Pameijer Werkt? Neem dan contact op met Steven Mersch via 088-2710000  

Vertel het door