Ontwikkelcentra: van 2 tot 18 jaar

29 januari 2019

Kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en bijkomende lichamelijke beperkingen of gedragsproblemen hebben een gestructureerde, veilige en stimulerende omgeving nodig, waar ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. In onze zes Ontwikkelcentra (OC’s) krijgen kinderen en jongeren behandeling op maat, bij voorkeur van jongs af aan.

Ontwikkeling centraal

In onze Ontwikkelcentra werken we samen met ouders aan de ontwikkeling van hun kind. We werken doelgericht op basis van een behandelplan. We kijken daarbij steeds naar wat er mogelijk is.  En stimuleren ouders om ook thuis aan de slag te gaan met de oefeningen die we doen. Vaak helpt het als ouders ook de ondersteuningsmiddelen gebruiken die in het Ontwikkelcentrum worden gebruikt. Zo went het kind snel aan de situatie, zowel thuis als in het Ontwikkelcentrum.

Vanaf 2 jaar

Kinderen met een verstandelijke beperking en bijkomende lichamelijke beperkingen of gedragsproblemen hebben vaak een ontwikkelingsachterstand. Om deze zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken is het belangrijk om het  kind zo vroeg mogelijk te behandelen. De reguliere startleeftijd is twee jaar, maar bij voldoende diagnostiek is eerdere aanvang mogelijk.

Multidisciplinair

Binnen onze Ontwikkelcentra werken teams met daarin pedagogisch medewerkers, een arts, logopedist, fysiotherapeut, speltherapeut, orthopedagoog of psycholoog en gezinsondersteuner. Waar nodig krijgt het kind individuele therapie.

Passend onderwijs

De Ontwikkelcentra werken samen met speciaal en regulier onderwijs om passend onderwijs mogelijk te maken. Niet alleen door schakelklassen, waarbij pedagogisch medewerkers van Pameijer en leerkrachten van het speciaal onderwijs een aangepast programma bieden. Maar ook door gezamenlijke activiteiten te organiseren op reguliere kinderdagcentra en scholen.

Goede ervaringen

Ouders zijn blij met de professionele behandeling die hun kinderen krijgen. Maar waarderen nog  meer de liefde en aandacht die hun kind krijgt. En de relatie die onze medewerkers met hun kind opbouwen. Benieuwd naar meer ervaringen? Bekijk dit filmpje!

Meer weten?

Wilt u meer weten over de behandelmogelijkheden in onze Ontwikkelcentra? Neem dan contact op met Moniek Hamer, 088 – 271 1497, productontwikkelaar Pameijer.

Vertel het door