Onderzoek cliëntervaringen overgang dagbesteding naar werk

Een onderzoeksteam van ervaringsdeskundigen (zowel medewerkers als cliënten van Pameijer) deed in 2017 onderzoek naar hoe cliënten de overgang van dagbesteding naar werken bij een organisatie hebben ervaren. Dit gebeurde onder begeleiding van het Centrum voor Cliëntervaringen. Belangrijkste conclusie: cliënten geven aan dat zij zelfstandiger kunnen werken met meer verantwoordelijkheid voor hun werk. Ook voelen zij zich meer onderdeel van de samenleving.

Van dagbesteding naar werk

Pameijer wil mensen in kwetsbare situaties de mogelijkheid bieden om zo veel mogelijk op een gewone manier aan de samenleving deel te nemen. Werken is daarbij een basisvoorwaarde. We bieden daarom ondersteuning richting werk. Hierbij ligt de focus op het ontwikkelen van talenten, om die vervolgens in te zetten bij arbeid. De afgelopen jaren hebben cliënten daarom de overstap gemaakt van traditionele dagbesteding naar werken binnen een bedrijf of organisatie. Daarbij worden ze, afhankelijk van hun behoefte, ondersteund op de werkvloer.

Resultaten

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste cliënten meer zelfvertrouwen hebben gekregen. Sommigen doen het veel beter dan van tevoren was bedacht. Ze leren nieuwe dingen, voelen zich gewaardeerd en voelen zich weerbaarder. “Je maakt de maatschappij mee zoals hij is. Niet altijd alleen met cliënten. Het is aan de ene kant wel hard, maar tegelijk weet je een beetje hoe de wereld is. Juist als je alleen maar wordt afgeschermd, leer je niet om weerbaar te zijn. Dan ben je juist kwetsbaar.”

Cliënt- en medewerkersparticipatie in onderzoek

Ervaringsdeskundigen konden zelf onafhankelijk onderzoek doen naar ervaringen van cliënten. Daarvoor volgden zij een training tot ervaringsdeskundige interviewer. Samen met het Centrum voor Cliëntervaringen stelden zij de onderzoeksvragen op. En namen interviews af bij verschillende cliënten en hun verwanten. Pameijer gebruikt de resultaten van het onderzoek in individuele ondersteuningsgesprekken. Ook kijken we wat er nodig is om cliëntparticipatie in onafhankelijk onderzoek en audits verder mogelijk te maken.

Geeft u mensen een kans?

Wilt u weten hoe uw organisatie mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans kan bieden?

 

Vertel het door