Mozaïk sluit aan bij Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond

Deze maand is Mozaïk, onderdeel van Pameijer, opgenomen in het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond. Mozaïk voegt vele jaren ervaring toe op het gebied van intensieve GGZ-ondersteuning en behandeling.

Integrale ketenaanpak

De gemeente Rotterdam heeft samen met omliggende gemeenten afspraken gemaakt over de inrichting van een integrale zorgketen. Doel is het bieden van maatwerk aan iedere inwoner met een ondersteuningsvraag. Hierbij wordt in het bijzonder gekeken naar de positie van cliënten met intensieve ondersteuning, doorgaans dak- en thuislozen met ernstige GGZ-problematiek.

Anthony van Kaam, manager Mozaïk: ‘onze organisatie heeft uitgebreide expertise op het gebied van multiproblematiek. Het gros van de cliënten heeft een achtergrond op het gebied van verslaving, reclassering en GGZ-problematiek. Vanuit onze ervaring met deze doelgroep bieden wij extramurale begeleiding; praktijkgericht, met het oog op stabilisatie en herstel. Tegelijkertijd zetten wij in op structuur en duidelijkheid. Op deze wijze kunnen wij gemeenten ontzorgen rondom het (veiligheids)vraagstuk van de groei van het aantal verwarde personen en de begeleiding van dak- en thuislozen naar een meer stabiele situatie. Het feit dat Mozaïk onderdeel is van Pameijer geeft ons de mogelijkheid om cliënten te voorzien van een volledig integraal portfolio aan ondersteuning op het gebied van wonen, werken en sociale contacten.'

Doelgroep

Binnen het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond zal de expertise van Mozäik primair worden ingezet met betrekking tot de groep EPA + cliënten (Ernstige Psychiatrische Aandoening), die door de intensiviteit van hun problematiek niet intramuraal kunnen worden geplaatst, noch voldoende ambulant begeleid kunnen worden. Door middel van deze zorginterventie probeert het Veiligheidshuis de cirkel van straat-BOPZ-justitie te doorbreken. De problematiek kenmerkt zich doorgaans door een (lastig behandelbare) combinatie van psychiatrische problemen, persoonlijkheidsstoornis, (licht) verstandelijk beperking, middelengebruik en sociale problemen (schulden, geen huisvesting, geen dagbesteding).

Meer weten?

Neem voor aanvullende informatie contact op met Remco Blok  via de mail of bel naar 06-82580116.

Vertel het door