Housing First doorbreekt vicieuze cirkel

22 november 2018

Sinds 2017 werkt Mozaïk, onderdeel van Pameijer, aan het Housing First project in Bergen op Zoom. In dit project krijgen langdurig daklozen een woning aangeboden in combinatie met verplichte ondersteuning. Hoofddoel is het creëren van rust en stabiliteit, zodat perspectief op herstel ontstaat.

Deelnemers

De deelnemers zijn voornamelijk langdurig dakloze, alleenstaande mannen tussen de 30 en 60 jaar. Vaak is sprake van multiproblematiek op het gebied van verslaving, psychiatrie en veelvuldig contact met politie en justitie. Met de deelnemers zijn bindende afspraken gemaakt. Ze mogen geen overlast veroorzaken, dienen maandelijks de huur op tijd te betalen en maken verplicht gebruik van begeleiding.

Begeleiding

De begeleiding kan bestaan uit intensieve woonbegeleiding, ambulante GGZ behandeling, somatische zorg, bewindvoering en/of schuldhulp en herstel van het persoonlijke steunnetwerk. Het eerste half jaar ligt de focus bij het opbouwen van een regelmatig leven. Dit is voor veel deelnemers een grote uitdaging. Na de eerste fase kan een begin worden gemaakt met structurele dagbesteding (in de vorm van (vrijwilligers)werk) buitenshuis.

Woonomgeving

Een belangrijk onderdeel van de begeleiding is de aandacht voor de woonomgeving van de deelnemers. In praktijk blijken buurtbewoners meestal veel begrip te kunnen opbrengen voor de deelnemers. Belangrijk is dat buren rechtstreeks contact kunnen hebben met begeleiders in geval van nood én dat woningcorporatie en begeleiders samen optrekken in geval van klachten.

Van overlevingsstand naar zorg voor eigen gezondheid

Het huisvesten van de deelnemers heeft direct positieve effecten. Door de stabiliteit van de woonsituatie staan deelnemers meer open voor de aanpak van persoonlijke problematiek. De vicieuze cirkel van negatieve invloeden van buitenaf wordt doorbroken. Uitwendige overlevingsreflexen maken plaats voor gezondheid en welzijn.

Kosteneffectief

Mozaïk voert samen met Wijzijn/Traverse het project uit, samen met een groot aantal ketenpartners. Niet alleen regionale zorginstellingen en hulpverlenende instanties, maar ook woningcorporaties, gemeenten en de keten in het Veiligheidshuis. Deze samenwerking heeft duurzame meerwaarde. Door het inzetten van Housing First kunnen maatschappelijke kosten én persoonlijk leed worden voorkomen. Daarom overweegt de gemeente Rotterdam om deze aanpak ook te gaan toepassen, samen met onder andere Pameijer/Mozaïk.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het project Housing First? Of over de mogelijkheden voor inwoners van uw gemeente? Neem dan contact op met Anthony van Kaam, directeur Mozaïk, 010 – 292 3040.

Vertel het door