Gezinsondersteuning: werken aan goed genoeg ouderschap

Pameijer ondersteunt ouders en kinderen in hun gezinssituatie. Zowel bij praktische problemen als bij complexe opvoedingsvraagstukken. Aansluiten bij wat alle gezinsleden nodig hebben is een voorwaarde om stappen te kunnen zetten.

Eigen kracht

Iedere ouder wil een goede ouder zijn. En ieder kind heeft het recht om bij zijn ouders op te groeien. Vanuit deze gedachte ondersteunen wij gezinnen: niet alleen het kind, maar ook de ouders/verzorgers. Vaak ervaren zij complexe problemen op verschillende gebieden. Zoals huisvesting, financiën en opvoedvragen. Vanuit een multidisciplinair team, met een gezinsondersteuner, wooncoach en pedagogisch medewerker, werken we aan de eigen kracht van het gezin. Zodat gezinsleden zelf (weer) grip krijgen op hun situatie.

Aansluiten bij het gezin

Samen met het gezin onderzoeken we wat er aan de hand is en waar een ieder hulp bij nodig heeft. Dat kan zeer verschillend zijn. Om daadwerkelijk stappen te kunnen maken, is het nodig om aan te sluiten bij wat ieder gezinslid nodig heeft. Ouders krijgen inzicht in hoe zij vanuit hun familiegeschiedenis bepaalde dingen doen in de opvoeding van hun kinderen. En hoe zij deze patronen kunnen doorbreken. Praktische ondersteuning helpt om acute zaken op te lossen, zodat er rust en overzicht ontstaat.

Ruimte voor diversiteit

Aansluiten bij het gezin betekent ook dat ondersteuners bewust zijn van hun eigen waarden en normen en ruimte kunnen geven aan die van de individuele gezinsleden. Pas dan ontstaat een vertrouwensrelatie, waardoor gezinsleden zelf stappen kunnen én willen maken. Met behulp van mensen die belangrijk voor hen zijn.

Nelly Kik, gezinsondersteuner: “Er is geen goed of slecht. Uiteindelijk willen alle ouders dat hun kinderen goed en gezond groot worden. Het belangrijkste  is om het gesprek aan te gaan en niet een beeld op te leggen van hoe het moet.”

Ontschotting financiën

De problematiek waarmee gezinnen te maken hebben is complex en veelomvattend. Dit maakt een multidisciplinaire aanpak noodzakelijk.  Het ontschotten van verschillende financieringsstromen, waaronder WMO en Jeugdwet, is noodzakelijk om zowel ouders/verzorgers als kind te kunnen ondersteunen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze gezinsondersteuning? Neem dan contact op met Moniek Hamer, productontwikkelaar Pameijer.

Vertel het door