Gezinsondersteuning voorkomt uithuisplaatsing

Een veilige en vertrouwde gezinssituatie is belangrijk voor kinderen om zich goed te kunnen ontwikkelen. Daarom ondersteunen we gezinnen om deze situatie te bieden. Door kind én ouders handvatten te geven om het zelf te kunnen. Met hulp van mensen die belangrijk voor ze zijn.

Multidisciplinair

Het ondersteunen van een gezin vraagt verschillende disciplines. Daarom krijgt ieder gezin een team met een pedagogisch medewerker, een gezinsondersteuner en een wooncoach. De pedagogisch medewerker ondersteunt de kinderen in hun ontwikkeling. De gezinsondersteuner geeft ouders handvatten in de opvoeding, hoe als gezin om te gaan met elkaar en hoe hulp te vragen aan mensen die belangrijk voor ze zijn. De wooncoach ondersteunt het gezin onder andere bij het runnen van een huishouden en eventuele schuldenproblematiek. Deze multidisciplinaire aanpak maakt dat hulpvragen structureel worden opgepakt. Er is immers vaak pas ruimte voor opvoeden als de persoonlijke en financiële situatie van ouders stabiel is.

Naast ouders staan

Alle ouders willen dat hun kind goed en gezond opgroeit. Vanuit deze houding ondersteunen we gezinnen. We draaien mee in een huishouden en kijken naar wat er werkelijk speelt. Wat hebben gezinsleden nodig om weer als gezin te kunnen functioneren? En om een veilige omgeving te bieden, waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen? We zoeken naar intrinsieke motivatie en ondersteunen gezinsleden in het inzicht krijgen waarom dingen gebeuren in het gezin.

Contextueel werken

Om een goed beeld van de achtergrond van problemen of informatie over iemand netwerk te krijgen, werken we vanuit het contextuele gedachtengoed. We kijken verder dan concreet waarneembaar gedrag en houden rekening met aanwezige loyaliteiten, de eigen opvoeding van ouders en hoe ze deze hebben beleefd. Dit levert meer inzicht en motivatie om te veranderen, (familie)relaties te verbeteren en het doorgeven van gedragspatronen te doorbreken. Onze expertise op het gebied van (licht) verstandelijke beperkingen en psychosociale of psychiatrische problemen maakt dat we ook kunnen signaleren én passend ondersteunen als dat nodig is. Lees bijvoorbeeld het verhaal van Nelly, gezinsondersteuner, die bij veel verschillende gezinnen over de vloer komt.

Versterking van de steunstructuur

We ondersteunen niet alleen op verschillende levensfacetten, maar bouwen samen met ouders aan hun steunstructuur: mensen en organisaties die hen kunnen helpen op momenten dat zij dat nodig hebben. Op zowel praktisch als sociaal gebied. We leren ouders signalen te (h)erkennen wanneer ze hulp nodig hebben. En hoe ze hulpvragen kunnen stellen. We inventariseren wie op welk gebied mogelijk hulp kan bieden. En ondersteunen ouders in het leggen van (nieuwe) contacten. Bijvoorbeeld met school, de wijkverpleegkundige of de lokale sportverenging. Met als uiteindelijk doel: een gezinssituatie waarin kinderen zich thuis veilig kunnen ontwikkelen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor gezinsondersteuning met multiproblematiek? Neem dan contact op met Moniek Hamer, 088 – 271 1497, productontwikkelaar Pameijer.

Vertel het door