Ervaringsdeskundigheid centraal tijdens ‘Meet the Expert’

Op maandag 12 december gaf +Vijf, onderdeel van Pameijer, presentaties over de kracht van ervaringsdeskundigheid tijdens het festival ‘Meet te Expert’ in Antwerpen.

Dit festival biedt medewerkers in de GGZ en ervaringsdeskundigen nieuwe ervaringen en praktijkvoorbeelden van de kracht van peersupport. Omdat gelijken elkaars taal spreken en ervaringen kunnen delen. Peers geven hoop. En dat is wat mensen nodig hebben om te herstellen.

Inzetten ervaringsdeskundigheid

Pameijer heeft de laatste jaren veel geïnvesteerd in ondersteuningsconcepten waarbij eigen herstel, zelfredzaamheid en het verkrijgen van eigen regie centraal staan. Het inzetten van ervaringsdeskundigheid vormt hierbij een belangrijk onderdeel, omdat vertrouwen, gelijkwaardigheid en hoop mensen helpen zich te herstellen.

Howie the Harp™ en Buurtcirkel

+Vijf gaf een toelichting op de praktijk en de resultaten van 2 voorbeelden:

  • Howie the Harp™, de eenjarige opleiding tot ervaringsdeskundige voor iedereen met ervaring met psychische, psychosociale en/of verslavingsproblemen

  • Buurtcirkel, een sociaal netwerk van mensen die ondersteuning nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen

    Bij beide concepten leren mensen via hun eigen ervaringen van elkaar én ondersteunen elkaar. En met succes. Zo vindt momenteel 75% van de Howie-afgestudeerden een betaalde baan in de maatschappelijke sector. En blijkt uit onderzoek dat de zelfredzaamheid van Buurtcirkeldeelnemers in het dagelijks leven is toegenomen.

Persoonlijke ervaringen

Benieuwd naar persoonlijke ervaringen? Lees dan het verhaal van Sander, deelnemer Buurtcirkel of Jamel, afgestudeerde Howie the Harp™.

Meer weten?

Wilt u weten wat Howie the Harp™ en Buurtcirkel kunnen betekenen voor uw organisatie, uw inwoners of uw cliënten? Neem dan contact op met één van onze accountmanagers voor gemeenten of bedrijven. Komt u van buiten regio Groot Rijnmond? Neem dan contact met +Vijf.

Vertel het door