Ervaring werkt!

Op 29 juni organiseert Howie the Harp™, de eenjarige opleiding tot ervaringsdeskundige, een feestelijk congres in de Koepelkerk in Arnhem. Aanleiding is het 5 jarig bestaan van de opleiding. Iedereen is van harte welkom!

Howie the Harp

In de afgelopen jaren is Howie the Harp uitgegroeid tot één van de toongevende opleidingen voor mensen met een eigen ervaring in de psychiatrie en/of verslavingszorg. Na een eenjarig programma mogen deelnemers zich officieel ‘ervaringsdeskundige’ noemen. Tijdens de opleiding wordt niet alleen aandacht gegeven aan vaardigheden en kennis, maar ook aan persoonlijke ontwikkeling. Doel van de opleiding is het vertalen van de persoonlijke ervaringen naar ervaringskennis. Ervaringsdeskundigen staan door deze vaardigheden en hun achtergrond dicht bij de belevingswereld en het perspectief van cliënten. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan herstelondersteuning, waarbij het herstel van de cliënt centraal staat.

Bewezen succes

Howie hanteert geen formele toelatingseisen. Herstel en motivatie van de deelnemer zijn doorslaggevend. Dat deze formule werkt, tonen de resultaten van de afgelopen vijf jaar. Zo blijkt bij de deelnemers bijvoorbeeld dat:

  • 82% minder zorg/ondersteuning nodig heeft

  • 75% een betaalde baan heeft gevonden

  • 60% geen of minder gebruik maakt van een uitkering

Deze cijfers resulteren logischerwijs niet alleen in grote persoonlijke groei, maar ook in een sterke afname van het beroep op (gemeentelijke) financiële voorzieningen.

Aanmelden

Meer weten? In een afwisselend programma, waarin leren van en met elkaar voorop staat, wordt op inspirerende wijze het thema “Ervaring werkt” belicht. Maak kennis met nieuwe ontwikkelingen en ervaar de kracht en meerwaarde van ervaringsdeskundigheid in de praktijk. Aanmelden kan via de website van Howie the Harp!

 

Vertel het door