Dagbehandeling op het Multifunctioneel Centrum

29 januari 2019

Sommige jongeren met een licht verstandelijke beperking lopen vast in het (speciaal) voortgezet onderwijs. Bijvoorbeeld door hun beperking. Of door problemen bij hen thuis. Onze dagbehandeling op het Multifunctioneel Centrum helpt jongeren zich sociaal-emotioneel te ontwikkelen en voorkomt achteruitgang en uitval.

Groepsbehandeling

Jongeren tussen twaalf en achttien jaar leren in groepsverband om te gaan met situaties die zij lastig vinden. Vaak hebben ze een beperkt sociaal aanpassingsvermogen, leerproblemen, psychiatrische en/of gedragsproblemen. Bovendien spelen er regelmatig problemen in het gezin en in de gehele sociale context. Onze groepsbehandeling is in combinatie met het speciaal onderwijs, dat door Yulius wordt gegeven.

Talentgericht

Samen met de jongere kijken we waar hij goed in is. En hoe hij hier verder in wil groeien. In een kleine groep met andere jongeren oefent hij op een positieve manier. De jongeren leren van elkaar tijdens verschillende activiteiten. Zij leren onder andere om te gaan met hun emoties, voor zichzelf op te komen en zelfstandig problemen op te lossen. Ook leren ze om aan te geven wat ze nodig hebben. Met als doel om op een effectieve manier met lastige situaties om te gaan.

Ondersteunen van ouders

We maken afspraken met de ouders/verzorgers hoe het gezin thuis met elkaar kan om gaan. Onze gezinsondersteuner ondersteunt het gezin hierbij. Het gaat er hierbij om dat ouders én jongere handvatten krijgen om zelf met problemen aan de slag te gaan.

Startkwalificatie

Doel van de dagbehandeling is om een ontwikkelingsachterstand te beperken en/of opvoedingsproblemen te verminderen. Zodat de jongere verder kan in zijn ontwikkelproces. Afhankelijk van de leeftijd loopt hij ook een paar dagen per week een interne of externe stage. Na het Multifunctioneel Centrum stroomt de jongere uit naar het (speciaal) onderwijs of de arbeidsmarkt. Lees bijvoorbeeld het verhaal van Erik.

Verwijzing

Voor het onderwijs op het Multifunctioneel Centrum heeft de jongere een Toelaatbaarheidsverklaring nodig. De school van herkomst (waar het kind vastloopt) kan deze aanvragen bij het samenwerkingsverband van scholen voor passend onderwijs. In Rotterdam is dit bijvoorbeeld  KoersVO. Voor de dagbehandeling heeft de jongere een beschikking Jeugdwet nodig.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dagbehandeling op het Multifunctioneel Centrum? Neem dan contact op met Moniek Hamer, 088 – 271 1497, productontwikkelaar Pameijer.

Vertel het door