Convenant GGZ

Voor mensen die (langdurig) in een klinische setting hebben doorgebracht, is de overstap naar zelfstandig wonen groot. Daarom hebben we met Parnassia en GGZ Delfland afspraken gemaakt, waarbij behandeling en begeleiding zo goed mogelijk op elkaar aansluiten.

Samenwerking

We werken nauw samen met andere GGZ aanbieders in Rotterdam en omgeving bij de terugkeer van cliënten in de samenleving na een GGZ-opname. Deze samenwerking is vastgelegd in het convenant GGZ.

Aansluiting behandeling en begeleiding

In het convenant ‘Van klinisch verblijf naar zelfstandig wonen: zorg vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid’ hebben we afspraken gemaakt  over een adequate, gezamenlijke inrichting van de zorg, waarbij behandeling en begeleiding zo goed mogelijk op elkaar aansluiten.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Het kernbegrip is: zorg vanuit gedeelde verantwoordelijkheid. We erkennen elk onze verantwoordelijkheid voor de cliënten. We stemmen onze dienstverlening op elkaar af. Bij de overgang van de clinische setting naar wonen kijken we samen naar behandeling en ondersteuning tijdens een zorgafstemmingsgesprek tussen behandelaar, cliënt en toekomstige begeleiding. We zorgen dat het herstelproces van de cliënt optimaal verloopt.

Afstemmen interventies

Ook streven we er naar om via onderlinge contacten, door bijvoorbeeld  trainingen en onderlinge (consultatie)bezoeken, meer inzicht te krijgen in elkaars werkwijzen en interventies. We bespreken elkaars behandelings- en begeleidingsmethodieken, en houden rekening met deze inzichten bij de bejegening van de cliënt.

Uitbreiding

Tot nu toe hebben we samen met Parnassia en GGZ Delfland het GGZ convenant getekend. Het doel is om deze samenwerking verder uit te breiden.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de inhoud van dit convenant? Of heeft u interesse in onze behandeling en ondersteuning aan mensen met ernstige multiproblematiek? Neem dan contact op met Cindy Smits of Steven Mersch, productontwikkelaars, 088 271 00 00.

Vertel het door