Naam organisatie

Beschrijving van de desbetreffende opdracht

Wij bieden open residentiële jeugdhulp, jeugdhulp inclusief klinische behandelsetting, langdurig verblijf, behandeling overdag, ambulante hulp in thuissituaties, crisishulp en ambulante hulp en hulp overdag voor jeugd met een beperking.

Omschrijving organisatie

Pameijer gelooft in een samenleving waarin iedereen ertoe doet. En waarin je mag zijn wie je bent. Sinds 1926 ondersteunen we mensen voor wie meedoen aan de samenleving lastig is. Bijvoorbeeld door psychosociale of psychiatrische problemen of een (lichte) verstandelijke beperking.  Of het nu gaat om opgroeien, opvoeden, wonen, werken, vrije tijd of sociale contacten. We ondersteunen je op een manier die je verder helpt in het leven. Zo sta je sterker en kun je (meer) voor anderen betekenen.

Wat kun je van ons verwachten?

Onze ondersteuning begint altijd met een persoonlijk gesprek. We maken afspraken over de doelen die jij of jullie willen bereiken. Vervolgens werken we samen aan deze doelen. Stap voor stap. Op basis van een ondersteuningsplan. We houden daarbij rekening met jouw persoonlijke situatie. Als je wilt, kun je terug vallen op mensen die zelf moeilijke situaties hebben overwonnen. Zij weten hoe zwaar het kan zijn om nieuwe stappen te zetten en kunnen je helpen, vanuit hun eigen ervaring.

Moëlla woont samen met haar moeder en zusje. Ze zit op het praktijkonderwijs en gaat na schooltijd naar de Naschoolse Dagbehandeling.

“Vroeger werd ik gauw kwaad. Ik vond het lastig om vrienden te maken. Nu vertel ik dat ik iets niet leuk vind, voordat ik boos word. Dat heb ik geleerd op de Naschoolse Dagbehandeling. Dat is fijn. Voor mezelf. En voor mijn vrienden.”

Met wie werken we samen?

Op het gebied van wonen werken wij intensief samen met onze collega organisaties jeugdhulp.

 • Enver (Flexus Jeugdplein, Stek Jeugdhulp, Trivium Lindenhof)
 • Parnassia (www.parnassiagroep.nl)
 • Lucertis (www.lucertis.nl)
 • Yulius (https://www.yulius.nl)
 • Horizon (http://www.horizon.eu/)
 • Visio (www.visio.org)
 • Timon (https://www.timon.nl)
 • Pluryn (https://www.pluryn.nl)
 • Prokino (https://www.prokino.nl)

Actuele wachttijden

We zorgen ervoor dat je binnen tien werkdagen hulp krijgt. Als je contact met ons opneemt hebben we binnen vijf werkdagen een eerste gesprek. Op basis van het gemeentelijke ondersteuningsplan. In dit gesprek kijken we hoe we de gevraagde ondersteuning het beste kunnen bieden.  

Let op: woonvoorzieningen of voorzieningen met dagopvang kunnen een wachttijd hebben. Je krijgt tijdens deze periode wel hulp. Bijvoorbeeld thuis, of met gedeeltelijke vormen van (woon)opvang.

  Contactgegevens 

  088-271 00 00
  www.pameijer.nl
  info@pameijer.nl

  Bijzonderheden

  We bieden ondersteuning aan zowel kinderen, jongeren als volwassenen. Dit betekent dat onze ondersteuning door kan gaan. Ook als je volwassen bent geworden. Daarnaast werken we nauw samen met scholen en werkgevers in jouw buurt. Zo kun je wat je bij ons leert meteen toepassen in de praktijk. En zoeken we samen naar een oplossing die bij jou past. Bijvoorbeeld om lessen te volgen. Of om werkervaring op te doen. En we werken met (familie) ervaringsdeskundigen. Zij hebben zelf moeilijke situaties overwonnen. En weten hoe zwaar het kan zijn om moeilijke situaties te overwinnen. Zij kunnen je helpen, vanuit hun eigen ervaring.

  Website  - homepage

  http://www.pameijer.nl 

  Onderaannemers

  Als wij extra hulp moeten inzetten werken wij samen met:

  • Jeugdprofs (www.jeugdprofs.nl)

  Op het gebied van dagopvang werken wij samen met 

  • Asvz (http://www.asvz.nl/)
  • Ipse de Bruggen (https://www.ipsedebruggen.nl/)
  • Gemiva (https://www.gemiva-svg.nl)